ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,527
GIẢI PHÁP HỆ THỐNG HÓA TÊN MIỀN VÀ NGUỒN TÀI LIỆU KHOA HỌC CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
MEASURES OF SYSTEMATIZING WEBSITE DOMAIN NAMES AND SCIENTIFIC LITERATURE RESOURCES OF THE UNIVERSITY OF DANANG
 Tác giả: Hồ Phan Hiếu, Trần Thanh Liêm
Đăng tại: Số 12(97).2015, Quyển 2; Trang: 20-24
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đang phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu nên việc công bố các thông tin khoa học rộng rãi trên website là điều rất cần thiết. Hiện nay, các nguồn tài liệu của các cơ sở giáo dục thành viên của ĐHĐN là rất lớn nhưng chưa tập trung và quy chuẩn; việc lưu trữ, thu thập, quản lý và phân phối các tài liệu khoa học ở dạng số hóa còn rất ít và chưa đóng góp nhiều trong học tập, nghiên cứu của cán bộ và sinh viên. Bên cạnh đó, tên miền hệ thống website ĐHĐN và các đơn vị chưa được đồng bộ, thống nhất chung nên gây khó khăn trong việc tìm kiếm, truy cập.
Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp để tổng hợp một nguồn tài liệu khoa học lớn bằng cách hệ thống hóa tên miền và triển khai ứng dụng DSpace trong toàn ĐHĐN. Ngoài ra, nguồn tài liệu này sẽ được chúng tôi cập nhật vào kho dữ liệu để phục vụ hệ thống phát hiện sao chép văn bản.
Từ khóa: tên miền website; DSpace; tài liệu khoa học; tài nguyên số; kho dữ liệu
Abstract:
The University of Danang (UD) is developing into a regional multi-level research university,so the publication of scientific information on website is essential. Currently, the resources of the members of UD are great but not central and standard. Storage, collection, management and distribution of scientific literature in digital form is very limited and they donot contribute much to the study and research of staff and students. Besides, the website domain names of UD are asynchronous; therefore, it is very difficult to find and access them.
In this article, we present the results of the experimental research, suggest the measures to organize large scientific literature resources by synthesizing domain names and deploying DSpace applications at the member universities of UD. In addition, this resources will be updated in our data warehouse to serve the text copy detection system.
Key words: website domain name; DSpace; scientific literature; digital resources; data warehouse

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,527