ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,955
PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA
TESTABILITY ANALYSIS OF JAVA OBJECT- ORIENTED PROGRAMS
 Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
Đăng tại: Số 12(97).2015, Quyển 2; Trang: 25-29
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Kiểm thử phần mềm là hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm. Tuy nhiên, đối với những phần mềm lớn và phức tạp, các hoạt động kiểm thử đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, việc sớm có thông tin về chương trình rất cần thiết cho quá trình kiểm thử nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm. Việc phân tích khả năng kiểm thử (PTKNKT) phần mềm giúp đánh giá sớm chi phí kiểm thử, nghĩa là thông tin phần mềm dễ dàng hay khó khăn khi kiểm thử. Khi phương pháp phát triển hướng đối tượng ra đời thì các phương pháp phân tích truyền thống không còn phù hợp do những đặc thù riêng của phương pháp này. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu và phân tích các độ đo KNKT hướng đối tượng. Từ đó, chúng tôi đề xuất việc áp dụng các độ đo PTKNKT chương trình hướng đối tượng Java. Các độ đo được tích hợp vào công cụ Eclipse, được tính một cách tự động và thử nghiệm cho một số chương trình thực tế và mang lại thông tin hữu ích.
Từ khóa: chất lượng phần mềm; phân tích khả năng kiểm thử; độ đo; phần mềm hướng đối tượng; chương trình hướng đối tượng Java
Abstract:
Testing software is one of the activities which plays an important role in the process of software development and is used to measure the quality of software. However,with large and complex software, testing requires a lot of time and effort. Therefore, getting information from early software testing is necessary to improve the quality of software. Test-ability analysis can help the programmers measure the cost of testing earlier and getting more testing information whether it will be easy or complex when testing. Currently, after the method of object-oriented programming was introduced, the old ones are no longer appropriate due to their own characteristics. In this article, we focus on studying the test-ability analysis that is based on metrics and we propose the application of the metrics into analyzing test-ability of Java object-oriented programs. The measures are integrated into Eclipse tool and automatically calculated. These metrics are applied to some Java applications and the results may help designers get useful information
Key words: quality of software; testability; metrics; object-oriented software; Java object-oriented programs

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,955