ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,758
QUÉT MÃ QR TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ỨNG DỤNG VÀO VIỆC ĐIỂM DANH SINH VIÊN. THỰC NGHIỆM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
SCANNING QR CODE ON MOBILE PHONES FOR CLASSROOM ROLL CALL - EXPERIMENTS AT COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY
 Tác giả: Võ Hùng Cường
Đăng tại: Số 12(97).2015, Quyển 2; Trang: 5-9
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Điện thoại thông minh đang trở thành bạn đồng hành ưa chuộng hơn cho người dùng máy tính xách tay hoặc máy tính bảng. Biết rằng điện thoại thông minh phổ biến nhất đối với người dùng ở độ tuổi sinh viên, sử dụng điện thoại thông minh để tăng tốc độ quá trình điểm danh sinh viên của giảng viên sẽ tiết kiệm thời gian giảng dạy và do đó tăng cường chất lượng giáo dục. Bài viết này đề xuất một hệ thống được dựa trên một mã quét QR, mã này sẽ được trưng bày cho sinh viên trong suốt quá trình hoặc vào đầu của mỗi buổi học. Các sinh viên sẽ cần phải quét mã để xác nhận quá trình điểm danh của họ. Bài viết giải thích các chi tiết thực hiện của hệ thống được đề xuất và nó cũng thảo luận về cách thức hệ thống xác minh danh tính của học sinh để loại bỏ các trường hợp điểm danh giả.
Từ khóa: Điện thoại thông minh; Hệ thống điểm danh; Hệ thống giáo dục; Hệ thống định vị toàn cầu; Quét mã đáp ứng nhanh
Abstract:
Smartphones are becoming preferred companions to users of laptops or tablets. Since it is known that smart phones are most popular among student-age users, the use of smart phones to speed up classroom roll call can save teaching time, thereby enhancing educational quality. This paper proposes a system based on a QR code to be shown to students when classes begin or are in progress. Students will have to scan the code to affirm their attendance. This paper also explains the implementation details of the proposed system and discusses how the system can verify students’ identities in order to remove spurious cases.
Key words: smart phones; roll call system; educational system; gps; qr-code scanning

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,758