ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,792
ẢNH HƯỞNG CỦA KHÔNG ĐỒNG BỘ THU PHÁT ĐẾN HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG FSO KẾT HỢP CÁC TRẠM KHUYẾCH ĐẠI VÀ CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG TÍN HIỆU SC-QAM QUA KÊNH NHIỄU LOẠN KHÍ QUYỂN GAMMA-GAMMA
POINTING ERROR EFFECTS ON PERFORMANCE OF AMPLIFY-AND-FORWARD RELAYING FSO SYSTEMS USING SC-QAM SIGNALS OVER GAMMA-GAMMA ATMOSPHERIC TURBULENCE CHANNELS
 Author: Dương Hữu Ái*, Do Trong Tuan, Ha Duyen Trung
Đăng tại: Số 6(103).2016; Trang: 1-5
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo này phân tích về mặt lý thuyết tỷ lệ lỗi ký tự trung bình của hệ thống truyền thông quang trong không gian tự do (FSO) kết hợp phân tập MIMO dựa trên kỹ thuật khuếch đại-và-chuyển tiếp, sử dụng điều chế cường độ sóng mang với biên độ cầu phương (SC-QAM) trên kênh truyền nhiễu loạn mạnh của khí quyển, sử dụng mô hình phân bố Gamma-Gamma và không đồng bộ thu phát. Lỗi không đồng bộ thu phát được nghiên cứu dựa trên tác động ảnh hưởng của độ rộng chùm tia, kích thước khẩu độ thu và phương sai độ lệch lên ASER. Các vấn đề về số trạm lặp, khoảng cách kênh truyền và các cấu hình MIMO/FSO khác nhau đến ASER của hệ thống cũng được bàn luận trong bài báo này. Các kết quả toán học trình bày tác động của lỗi không đồng bộ thu phát đến hiệu năng của hệ thống và sử dụng các giá trị phù hợp của độ rộng tia và khẩu độ nhằm cải thiện hiệu năng của hệ thống.
Từ khóa: Khuếch đại-và-chuyển tiếp; nhiễu loạn khí quyển; tỷ lệ lỗi ký tự trung bình; truyền thông quang trong không gian tự do; điều chế cầu phương; không đồng bộ thu phát.
Abstract:
This paper presents the theoretical analysis of the average symbol error rate (ASER) of free space optical (FSO) communication system combined with multiple-input multiple-output (MIMO) relay based on Amplify-and-Forward (AF) technique employing sub-carrier quadrature amplitude modulation (SC-QAM) signal over strong atmospheric turbulence, which is modeled by Gamma-Gamma distributions and pointing error. The pointing error effect is studied by taking into account the influence of beam width, aperture size and variance on the ASER. The influence of the number of relay stations, link distance and different MIMO/FSO configurations on the system’s ASER are also discussed in this paper. The numerical results present the impact of pointing error on the performance of systems and how we use proper values of beam width and aperture to improve the performance of such systems.
Key words: AF; atmospheric turbulence; ASER; FSO; QAM; pointing error.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,792