ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,280
ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ LỆCH TIA ĐẾN HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG FSO KẾT HỢP CÁC TRẠM KHUYẾCH ĐẠI VÀ CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG TÍN HIỆU SC-QAM QUA KÊNH NHIỄU LOẠN KHÍ QUYỂN LOG-NORMAL
MISALIGNMENT FADING EFFECTS ON PERFORMANCE OF AMPLIFY-AND-FORWARD RELAYING FSO SYSTEMS USING SC-QAM SIGNALS OVER LOG-NORMAL ATMOSPHERIC TURBULENCE CHANNELS
 Author: Dương Hữu Ái*, Do Trong Tuan, Ha Duyen Trung*
Đăng tại: 12(109).2016; Trang: 1-5
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo này phân tích về mặt lý thuyết ảnh hưởng của sự lệch tia đến hiệu năng của hệ thống truyền thông quang trong không gian tự do (FSO) dựa trên kỹ thuật khuếch đại-và-chuyển tiếp. Hệ thống sử dụng điều chế cường độ sóng mang với biên độ cầu phương (SC-QAM) trên kênh truyền nhiễu loạn yếu của khí quyển, sử dụng mô hình phân bố Log-Normal. Ảnh hưởng của sự lệch tia được nghiên cứu dựa trên tác động ảnh hưởng của độ rộng chùm tia, kích thước khẩu độ thu và phương sai độ lệch lên tỷ lệ lỗi ký tự trung bình (ASER). Các vấn đề về số trạm lặp, khoảng cách kênh truyền đến ASER của hệ thống cũng được bàn luận trong bài báo này. Các kết quả toán học trình bày tác động của sự lệch tia đến hiệu năng của hệ thống và sử dụng các giá trị phù hợp của độ rộng tia và khẩu độ nhằm cải thiện hiệu năng của hệ thống. Kết quả mô phỏng ASER so với tỷ số tín hiệu trên nhiễu trung bình (SNR) phù hợp với kết quả phân tích.
Từ khóa: Khuếch đại-và-chuyển tiếp; nhiễu loạn khí quyển; tỷ lệ lỗi ký tự trung bình; truyền thông quang trong không gian tự do; điều chế cầu phương; lệch tia.
Abstract:
This paper presents the theoretical analysis of misalignment fading effects on performance of free-space optical (FSO) communication system based on Amplify-and-Forward (AF) relaying technology. This system uses subcarrier quadrature amplitude modulation (SC-QAM) over weak atmospheric turbulence modelled by Log-Normal distribution. The misalignment fading effect is studied by taking into account the influence of beamwidth, aperture size and jitter variance on the average symbol error rate (ASER). The influence of the number of relay stations, link distance on the system’s ASER are also discussed in this paper. The numerical results show that the misalignment fading affect the performance of systems and how we use proper values of aperture size and beamwidth to improve the performance of such systems. The simulation results on ASER versus average signal-to-noise ratio (SNR) show a close agreement with analytical results.
Key words: AF; atmospheric turbulence; ASER; FSO; QAM; misalignment fading.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,280