ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,393,824

Tạp chí SỐ 12(121).2017

Bìa                    Nội dung                    
TTTiêu đềLượt xemTrang
1Research on characteristics of drilling tool intergrating damping system using Experimental Modal Analysis – EMA
Tác giả:  Hồ Dương Đông*
10701
2Dynamic behaviors of a single flexible link manipulator under different driving rules
Tác giả:  Bien Xuan Duong, My Anh Chu, Lac Van Duong
11546
3Assessment of the use of raw fly ash with high loss on ignition in concrete
Tác giả:  Ngô Sĩ Huy*, Huỳnh Trọng Phước, Lê Thị Thanh Tâm
151611
4Analysis and treatment of trimethoprim residues in water by γ-irradiation
Tác giả:  Nam D. Le, Thang M. Ngo
104215
5An experimental study on properties of high-performance concrete using recycled aggregates
Tác giả:  Huynh Trong Phuoc, Nguyen Tien Dung, Ngo Si Huy, Vo Duy Hai
105019
6Design and control of an active prosthetic leg
Tác giả:  Hoang Trung Ngo, Thien Duc Ngo, Danh Ngoc Nguyen, Hoai Nam Le
124624
7Bi-level optimization model based evaluation of wholesale electricity price intervals considering the wind power uncertainty and elastic demand
Tác giả:  Phạm Năng Văn*, Nguyen Duy Cung, Nguyen Duc Huy
129630
8An iterative subproblem method for thin shell finite element magnetic models
Tác giả:  Đặng Quốc Vương*
113135
9The dependence of an acoustomagnetoelectic field on the temperature in a cylindrical quantum wire ALGaAs/GaAs
Tác giả:  Nguyễn Văn Hiếu*, Nguyễn Quang Báu
128740
10A study on syntactic, semantic and pragmatic features of hyperbolic expressions in CEO news items in English versus Vietnamese
Tác giả:  Dinh Thi Minh Hien, Chu Thị Mùi*
85143
11Tác động cạnh tranh đến rủi ro tín dụng: trường hợp ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả:  Phan Tran Minh Hung, Phan Nguyen Bao Quynh
90048
12Insights into the implementation of English medium instruction at Vietnamese Universities: exploring the learning experiences of business students
Tác giả:  Lê Thị Thùy Nhung*
89653
13WORK-INTEGRATED LEARNING CURRICULUM: AN EFFECTIVE DESIGN TO ENHANCE GRADUATE EMPLOYMENT RATE IN VIETNAM
Tác giả:  Quy H. Nguyen
99758
14Ideational meaning in IELTS sample essay introductions in light of systemic functional grammar
Tác giả:  Nguyen Thi Trung, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*
120563
15Correlation between self, peer and teacher assessment: a case study in a translation course
Tác giả:  Hồ Sĩ Thắng Kiệt*
108268
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,393,824