ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,392,892

Tạp chí SỐ 11(120).2017-QUYỂN 4

Bìa                    Nội dung                    
TTTiêu đềLượt xemTrang
1Researching the applicability of voting-based ensemble models for predicting bridge scour depth near piers
Tác giả:  Vo Duyen Anh Huynh, Anh-Duc Pham, Thi Thu Ha Truong
10371
2Geometrically nonlinear static analysis of functionally graded beams subjected to axial centric forces
Tác giả:  Do Minh Duc, Le Cao Tuan
8206
3A low-cost compact RFID tag antenna for toll-gates
Tác giả:  Thi Ngoc Hien-Doan, Van Khang-Nguyen, Ngoc Chien-Dao
101212
4Determination of acoustic properties of PMMA using ultrasonic through-transmission technique
Tác giả:  TRẦN THỊ KHÁNH HÒA*
92016
5Power estimation model for fall detection system
Tác giả:  Nguyen Thi Khanh Hong
104720
6The effect of reaction conditions on the esterified process of fatty acid with methanol to produce biodiesel by liquid enzyme catalyst and super absorbent polymer
Tác giả:  My-Huong Thi Dinh, Chia-Hung Su
100924
7Modeling and design of a vacuum resonator filter for LTE-A transceiver with two cross couplings
Tác giả:  Tran Thi Thu Huong, Nguyen Xuan Quyen, Vu Van Yem
98827
8Effect of fly ash content on engineering properties of unfired building bricks
Tác giả:  Ngo Si Huy, Huynh Trong Phuoc
94932
9Phân tích đặc tính âm học của đầu dò siêu âm bằng mô hình phần tử hữu hạn sử dụng phần mềm COMSOL Multiphysics
Tác giả:  Khuong T. T. Pham, Nam L. Nguyen
86037
10Sliding mode based adaptive control of chaos for permanent magnet synchronous motors
Tác giả:  Luong-Nhat Nguyen, Tat-Bao-Thien Nguyen
89441
11Compressive strength development and thermal conductivity of an eco-friendly cementless mortar
Tác giả:  Huynh Trong Phuoc, Hwang Chao Lung, Vo Duy Hai
82546
12Evaluation of bit-error-rate performance for DCSK system over land mobile satellite channel
Tác giả:  Doan Thi Que, Nguyen Trong Thai, Nguyen Xuan Quyen, Hoang Manh Thang
82750
13Stability enhancement of Ha Tien - Phu Quoc power system using a series static synchronous compensator (SSSC)
Tác giả:  Nguyen Thi Mi Sa, Truong Dinh Nhon, Le Chi Kien, Ho Van Luan
105555
14Kinematic analysis of the planar triangular parallel robot
Tác giả:  Nguyen Phu Sinh, Nguyen Thi Hai Van
92659
15Optimization of ignition advance angle and air fuel ratio of combustion engines
Tác giả:  Hoang Thang, Nguyen Thi Hai Van, Tran Quoc An
89864
16A framework for customizable deep neural network hardware generation on FPGA
Tác giả:  Huynh Viet Thang, Huynh Minh Vu, Ho Phuoc Tien
94468
17A real-time control algorithm for fixed-wing uavs in twin-boom inverted V-tail configuration
Tác giả:  Han Trong Thanh, Nguyen Huu Trung, Duong Minh Duc, Nguyen Thai Binh, Do Trong Tuan
83872
18Vetiver landfill leachate performance under irrigation
Tác giả:  Thao Minh Tran, Huong Thi My Dinh, Man Van Tran
99479
19Chaos control in josephson junction using feedback linearization technique
Tác giả:  Tat-Bao-Thien Nguyen, Luong-Nhat Nguyen
84683
20Predicting stock price of construction corporates using optimized machine learning regression sliding-window
Tác giả:  Kha Thi Nguyen, Thi Phuong Trang Pham
66787
21Kinematic analysis of a hybrid delta- remote center of motion (RCM) robot assisting minimally invasive surgery
Tác giả:  Phan Van Tien, Nguyen Phu Sinh, Le Hoai Nam
82390
22Steel plate fault diagnosis based on an integration of one-against-one strategy and support vector machines
Tác giả:  Thi Phuong Trang Pham, Thi Thu Ha Truong
87495
23A modified costas loop for frequency tracking in HF communication system
Tác giả:  Do Trong Tuan, Han Trong Thanh
82799
24Free vibration of functionally graded beams resting on winkler foundation around the buckling domain
Tác giả:  Huynh Vinh, Do Minh Duc
876104
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,392,892