ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,392,835

Tạp chí VOL. 17, NO. 6, 2019

Bìa                    Mục lục                    
TTTiêu đềLượt xemTrang
1Application of taguchi method to investigation of optimal abrasive jet polishing parameters
Tác giả:  PHAM HUU LOC*
13141
2Assessment of land use change in Kon - Ha Thanh rivers catchment using landsat images
Tác giả:  Huy Cong Vu, Quang Binh Nguyen, Võ Ngọc Dương*
11756
3Co-extrusion of corn meal and polydextrose for making high fiber snack food: effects of extrusion screw speed on the product quality
Tác giả:  Jin Han Yang, Thị Thu Trà Trần*, Văn Việt Mẫn Lê*
193510
4Co-optimization of transmission topology and generation dispatch incorporating demand response and renewable energy uncertainty in day-ahead electricity markets
Tác giả:  Phạm Năng Văn*, Le Cong Thanh, Nguyen Trong Nghia, Hoang Phuong Nam
116915
5Density estimation for waste cooking oil biodiesel
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Xuân*, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Huynh Dong
129921
6Design of high isolation dual-band MIMO antenna using single neutral line
Tác giả:  Dang Thi Tu My, Dang Anh Khoa, Huynh Nguyen Bao Phuong
118825
7Development of a receptionist robot: mechanical and control system design
Tác giả:  Danh Ngoc Nguyen, Hoang Trung Ngo, Ha Linh Le, Hoài Nam Lê*
121131
8Effect of fly ash on physical and mechanical properties of mortar
Tác giả:  Vu-An Tran, Thanh-Duy Phan, Ngoc-Duy Do, Duy-Hai Vo, Hoang-Anh Nguyen
103135
9Hardware-in-the-loop simulation for estimating dynamics parameters of vehicle
Tác giả:  Nguyễn Văn Đông*, Nguyen Viet Thuan, Phan Minh Duc
105339
10Optimal placement of dynamic voltage restorer – solid state fault current limiter combination for global voltage sag mitigation in distribution system
Tác giả:  Bạch Quốc Khánh*
119144
11Đánh giá và quản lý rủi ro trong hệ thống cấp nước sinh hoạt tại thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Tác giả:  Nguyễn Tuấn Anh*, Nguyễn Ninh Hải, Nguyễn Minh Kỳ
144850
12Testing drilling tool intergrating damping system using machining test method
Tác giả:  Hồ Dương Đông*
126856
13The cyclodextrin inclusion complex-containing biodegradable polymeric systems as drug carrier
Tác giả:  Trương Lê Bích Trâm*, Truong Le Bich Trang
115261
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,392,835