ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,077
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG CHĂN NUÔI BÒ VÙNG TÂY NGUYÊN
FACTORS EFFECTING THE DECISION TO APPLY HIGH TECHNOLOGIES INTO COW RAISING IN CENTRAL HIGHLANDS
 Tác giả: Trần Quốc Hùng*, Bùi Đức Hùng
Đăng tại: Vol. 18, No. 10, 2020; Trang: 1-9
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Quyết định ứng dụng công nghệ là một quy trình phức tạp, bao gồm cả việc ứng dụng các công nghệ mới và công nghệ kỹ thuật truyền thống. Do vậy, nghiên cứu những thay đổi ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp trở thành một lĩnh vực nghiên cứu sôi nổi từ đầu thế kỷ 20. Trong đó nghiên cứu các công nghệ phù hợp với những nông hộ có quy mô nhỏ ở các nước phát triển trở thành ưu tiên hàng đầu. Nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tế lượng để ước lượng các nhân tố tác động đến quyết định ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò vùng Tây Nguyên. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, chỉ có hai nhân tố tác động quan trọng đến quyết định ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò đó là giới tính và trình độ học vấn. Trên cơ sở kết quả lượng hóa, nghiên cứu rút ra những hàm ý chính sách nhằm góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò vùng Tây Nguyên, trong đó ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.
Từ khóa: kinh tế lượng; nhân tố tác động; nông nghiệp công nghệ cao; vùng Tây Nguyên
Abstract:
The decision to apply technology is a complex process, including the application of new technologies and traditional engineering technologies. Therefore, the study of technological application changes in agriculture has become a vibrant research field since the early 20th century. And studying technologies suitable for small-scale farmers in developed countries becomes top priority. This papper uses econometric models to estimate the factors that affect the decision to apply high technologies into cow raising in Central Highlands. The estimated results indicate that the two important determinants are gender and academic level. Based on the quantitative results, the empirical study serves as foundation for some policy reccommendations to boost applying high technologies into cow raising in the region. Particularly, high-tech human resource training should be a priority.
Key words: econometric; factors that affects...; high technology agriculture; Central Highlands region
Tài liệu tham khảo:
[1]. Bernoulli Daniel, "Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk", Econometrica, 22, 1954, 23.
[2]. Miller Rebecca L., "Rogers' Innovation Diffusion Theory (1962, 1995)", 2015, 261-274.
[3]. Fishbein M., & Ajzen, I., Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, 1975, Reading, MA: Addison-Wesley.
[4]. Meijer Seline S., et al., "The role of knowledge, attitudes and perceptions in the uptake of agricultural and agroforestry innovations among smallholder farmers in sub-Saharan Africa", International Journal of Agricultural Sustainability, 13, 2014, 40-54.
[5]. Loevinsohn M Sumberg J, Diagne A, "Under what circumstances and conditions does adoption of technology result in increased agricultural productivity?", London: EPPI Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London., 2012,
[6]. Hall Bronwyn H. & Khan, Beethika, "Adoption of New Technology", Department of Economics, Working Paper Series qt3wg4p528, Department of Economics, Institute for Business and Economic Research, UC Berkeley, 2003,
[7]. Uaiene Rafael, "Determinants of agricultural technical efficiency and technology adoption in Mozambique", ETD Collection for Purdue University, 2009,
[8]. Mignouna B., Manyong, M., Rusike, J., Mutabazi, S., & Senkondo, M., "Determinants of Adopting Imazapyr-Resistant Maize Technology and its Impact on Household Income in Western Kenya", AgBioforum, 14(3), 2011, 158-163.
[9]. D. Njankoua Wandji1 V. Pouomogne, J. Nyemeck Binam & R. Yossa Nouaga, "Farmer’s Perception and Adoption of New Aquaculture Technologies in the Western Highlands of Cameroon", TROPICULTURA, 30(3), 2012, 180-184.
[10]. Challa Meraga, "Determining Factors and Impacts of Modern Agricultural Technology Adoption in West Wollega", Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, 4(20), 2014, 63-77.
[11]. Makokha Stella & Kimani, Stephen & Mwangi, Wilfred & Verkuijl, Hugo & Musembi, Francis, "Determinants of Fertilizer and Manure Use for Maize Production in Kiambu District, Kenya.", 2001,
[12]. Diiro G., "Impact of Off-farm Income on Technology Adoption Intensity and Productivity: Evidence from Rural Maize Farmers in Uganda", International Food Policy Research Institute, Working Paper, 2013,
[13]. Bonabana-Wabbi Jackline, Assessing Factors Affecting Adoption of Agricultural Technologies: The Case of Integrated Pest Management (IPM) in Kumi District, Eastern Uganda, 2002.
[14]. Mamudu Abunga Akudugu Emelia Guo1 Samuel Kwesi Dadzie, "Adoption of Modern Agricultural Production Technologies by Farm Households in Ghana: What Factors Influence their Decisions?", Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, 2(3), 2012,
[15]. Simtowe Franklin & Zeller, Manfred., "The Impact of Access to Credit on the Adoption of hybrid maize in Malawi: An Empirical test of an Agricultural Household Model under credit market failure", University Library of Munich, Germany, MPRA Paper, 2006,
[16]. kinyangi Audrey amagove, "Factors influencing the adoption of agricultural Technology among smallholder farmers in Kakamega north sub-county, kenya", 2014,
[17]. Okunlola J.O., Oludare,A.O. & Akinwalere,B.O., "Adoption of new technologies by fish farmers in Akure, Ondo state, Nigeria", Journal of Agricultural Technology, 7(6), 2011, 1539-1548.
[18]. Babasola O.J., I.J. Olaoye, O.A. Alalade, B.M. Matanmi, O.D. Olorunfemi, "Factors Affecting the Use of Organic Fertilizer among Vegetable Farmers in Kwara State, Nigeria", Tanzania Journal of Agricultural Sciences, 16(1), 2017, 46-53.
[19]. Kasirye Ibrahim, "Constraints to Agricultural Technology Adoption in Uganda", Uganda National Pane, 2013,
[20]. Mauceri M., Alwang, J., Norton, G., & Barrera, V., "Adoption of integrated pest management technologies: A case study of potato farmers in Carchi, Ecuador", Paper presented at the selected paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, 2005,
[21]. Doss Michael L. Morris & Cheryl R., "How does gender affect the adoption of agricultural innovations? The case of improved maize technology in Ghana", Agricultural Economics, 25, 2001, 27-39.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,077