ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,907
CÂU HỎI SÁT HẠCH ĐẠO ĐỨC NGƯỜI LÁI XE VÀ VĂN HÓA GIAO THÔNG: KHẢO SÁT VỚI HỌC SINH LỚP 11
QUESTIONS TO TEST DRIVERS’ ETHICS AND TRAFFIC CULTURE: A SURVEY FOR 11TH GRADE STUDENTS
 Tác giả: Nguyễn Xuân Trung*, Đàm Thị Hoa
Đăng tại: Vol. 18, No. 10, 2020; Trang: 14-17
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Để đánh giá chất lượng, 21 câu trắc nghiệm về đạo đức và văn hóa giao thông trong bộ 600 câu hỏi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô được khảo sát với học sinh lớp 11, đối tượng chưa đủ tuổi học lái xe. Kết quả là có 8 câu rất khó và 13 câu có độ khó phù hợp, 10 câu có vấn đề về phương án nhiễu và 3 câu có khả năng nhầm đáp án. Từ đó, có thể nhận định rằng những câu hỏi trắc nghiệm này sẽ rất dễ dàng với người học lái xe ô tô, nghĩa là không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, sự chênh lệch độ khó sẽ dẫn đến mất công bằng cho học viên lái xe, gặp câu hỏi dễ hơn thì may mắn hơn, đặc biệt là với 4 câu điểm liệt. Với chỉ một thời lượng tương đối ngắn ngủi, khối lượng kiến thức và số câu hỏi sát hạch ít ỏi, môn học Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông khó có thể mang lại hiệu quả đào tạo thiết thực nào.
Từ khóa: Câu hỏi sát hạch lái xe; đạo đức người lái xe; văn hóa giao thông; chất lượng; học sinh lớp 11.
Abstract:
For the sake of quality evaluation, 21 multiple-choice questions to test driver's ethics and traffic culture in a set of 600 Driving Theory Test Questions were used in a survey for 11th grade students, who were not old enough to learn driving. The results showed that there were 8 very difficult questions and 13 questions of suitable difficulty, 10 questions with problems of distraction and 3 questions likely to cause mistakes in giving answers. This provides a base for stating that all these multiple-choice questions are easy for learner drivers, which is unlikely to ensure the learning quality. In addition, the difference in difficulty levels will lead to unfairness for candidates in that there will be luckier ones who meet easier questions, especially the 4 questions with failing marks. With only a relatively short amount of learning time, scanty knowledge and a small number of questions, it is difficult for the subject on Ethics, Traffic Culture, Prevention and Control of Harmful Effects of Alcohol when participating in Traffic to bring any really practicable effect.
Key words: Driving test questions; driver’s ethics; traffic culture; quality; 11th grade students.
Tài liệu tham khảo:
[1] Bộ Giao thông vận tải, Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Số 20/VBHN-BGTVT, ngày 12/11/2019.
[2] Nguyễn Thị Khánh Hoà, Hội thi ATGT cấp trung ương cho học sinh tiểu học năm 2008-2009, Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, https://mt.gov.vn/atgt/tin-tuc/31125/hoi-thi-atgt-cap-trung-uong-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-nam-2008-2009.aspx, ngày 13/04/2009.
[3] Lâm Quang Thiệp, Trắc nghiệm và ứng dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2008, Hà Nội..
[4] Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 450 câu hỏi dùng cho đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, NXB Giao thông vận tải, 2013, Hà Nội.
[5] Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 600 câu hỏi dùng cho đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe – Tài liệu đào tạo sát hạch viên, NXB Giao thông vận tải, 2020, Hà Nội.
[6] Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giáo trình Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông, NXB Giao thông vận tải, 2018, Hà Nội.
[7] Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Văn bản hướng dẫn về quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, NXB Giao thông vận tải, 2020, Hà Nội.
[8] Nguyễn Xuân Trung, “Một số vấn đề về câu hỏi trắc nghiệm dùng cho sát hạch lái xe”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số 37(98), 2013, trang 46-48.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,907