ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,615
HUYỀN THOẠI VÀ VĂN HỌC: MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUAN
MYTHS AND LITERATURE: AN OVERVIEW
 Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng*
Đăng tại: Vol. 18, No. 10, 2020; Trang: 36-40
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Mối quan hệ giữa văn học và huyền thoại là một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. Huyền thoại là câu chuyện bí ẩn, hoang đường, gắn liền với các nghi lễ, và tôn giáo. Việc đọc huyền thoại cần phải đặt trong các không gian văn hóa, nơi mà nó khởi sinh. Huyền thoại được xem là nguồn gốc của văn học. Văn học không chỉ được cấu thành bởi mà còn được cấu thành để truyền đạt huyền thoại. Huyền thoại là một siêu kí hiệu mà tính chất độc lập khiến nó có thể du hành đến các văn bản văn học thời kì sau. Đó là sự tái sinh huyền thoại trong văn học. Thông qua sự nghiên cứu quá trình dịch chuyển của huyền thoại từ Folklore đến huyền thoại trong văn học, bài báo này tập trung phân tích bức tranh tổng quan về mối quan hệ giữa văn học và huyền thoại.
Từ khóa: huyền thoại; tái sinh; cổ mẫu; kí hiệu học văn hóa
Abstract:
The relationship between literature and myth is one of the topics which has received special attention from scholars worldwide. Myths are the magic stories associated with rituals and religions. The readings of myths need to be put into the cultural spaces where the myths arise. Myth is considered the origin of literature. Literature is not only constituted by myths but also constituted to express myths. Myth is supersign whose independent nature makes it possible to travel to later literary texts. It is the rebirth of myths in literature. Through the study of the transition of myths from Folklore to literature, this article focuses on analyzing the overview of the relationship between literature and myth.
Key words: myths; rebirth; archetypes; cultural semiotics
Tài liệu tham khảo:
[1] Richard M. Dorson, “Mythology and Folklore”, Annual Review of Anthropology, 2, 107-126, 1973, doi: 10.2307/2949263.
[2] David Adams Leeming, The World of Myth: An Anthology. Oxford University, 1991.
[3] Karen Armstrong, A Short History Of Myth, Canongate U.S., 2005.
[4] Avalle D. S., “From Myth to Literature”, Russian Literature, 12(1), 109–129, 1982, doi:10.1016/0304-3479(82)90023-0.
[5] Nohrnberg J. C., “The Master of the Myth of Literature: An Interpenetrative Ogdoad for Northrop Frye”, Comparative Literature, 53(1), 58-83, 2001, doi:10.2307/3593478.
[6] Mills J., “The Essence of Myth”, Journal of Indian Council of Philosophical Research, 2020, doi: 10.1007/s40961-020-00198-3.
[7] Workman M. E., “The Role of Mythology in Modern Literature”, Journal of the Folklore Institute, 18(1), 35-48, 1981, doi:10.2307/3814186.
[8] Lovely, “The Relationship between Mythology and Literature”, Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, 16(4), 1149 – 1155, 2019. doi: 10.29070/JASRAE.
[9] Martin Price, “Review (My and Literature. By William Righter)”, The Modern Language Review, 73(1), 133-135, 1978, doi:10.2307/372814.
[10] Lévi-Strauss, The Raw and the Cooked. Translate from French by J. and D. Weightman. Harper and Row, New York, 1969.
[11] Bell M., “Myth and Literature in Modernity: A Question of Priority”, Publications of the English Goethe Society, 80(2-3), 204–215, 2011 doi:10.1179/095936811x12997586789575.
[12] Paul Binford. “Common mythological motifs in literature”, Studies in Humanities and Cultures, 15, 93-101, 2011.
[13] Victor W. Turner. “Myth and Symbol”, International Encyclopedia of the Social Sciences, Retrieved April 23, 2020 from https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/myth-and-symbol
[14] Righter William, Myth and Literature (Concepts of Literature), Routledge & Kegan Paul, 1975.
[15] Barthes R., Mythologies, Translated and edited by A. Lavers, The Noonday Press, New York, 1972.
[16] Segal R. A., Myth: A very short introduction. Oxford University Press, UK, 2004.


BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,615