ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,424
MỐI QUAN HỆ GIỮA BỊ BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG VỚI MỨC ĐỘ STRESS TÂM LÝ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL BULLYING WITH PSYCHOLOGICAL STRESS LEVEL OF SECONDARY STUDENTS IN DA NANG CITY
 Tác giả: Hoàng Thế Hải*, Lê Văn Hiền, Lê Thị Hiền
Đăng tại: Vol. 18, No. 10, 2020; Trang: 24-27
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bắt nạt học đường trở thành vấn nạn trên thế giới và Việt Nam, để lại hậu quả nghiêm trọng về thể chất và tinh thần cho học sinh. Nhiệm vụ quan trọng của các nhà nghiên cứu là đánh giá đúng thực trạng và mối quan hệ giữa bị bắt nạt và stress tâm lý, từ đó đề xuất các biện pháp hiệu quả giúp các em ứng phó tích cực khi bị bắt nạt. Nghiên cứu này sử dụng thang đo bị bắt nạt học đường và thang đo stress tâm lý, khảo sát trên 420 học sinh trung học cở sở, TP Đà Nẵng nhằm đánh giá thực trạng và mối quan hệ giữa bị bắt nạt học đường và mức độ stress tâm lý. Kết quả cho thấy, học sinh bị bắt nạt ở 5 hình thức khác nhau: bắt nạt trực tiếp bằng lời nói, bắt nạt mối quan hệ, bắt nạt thể chất, bắt nạt trưc tuyến và xâm phạm tài sản. Nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ tiêu cực giữa các hình thức bị bắt nạt với mức độ stress tâm lý ở học sinh trung học cơ sở, TP Đà Nẵng.
Từ khóa: bắt nạt học đường; stress tâm lý; học sinh trung học cơ sở; TP Đà Nẵng.
Abstract:
School bullying is a problem in the world and in Vietnam, leaving serious physical and mental consequences for students. The important task of researchers is to assess the true situation and the relationship between bullying and psychological stress, thereby proposing effective measures to help children respond positively when being bullied. This study uses school bullying and psychological stress scales, surveying over 420 secondary students in Da Nang to assess the situation and the relationship between school bullying and the extent of psychological stress. The results that students are bullied in 5 different forms: directly verbal bullying, relationship bullying, physical bullying, online bullying and property infringement. The study shows the negative relationship between forms of bullying and the level of psychological stress among secondary students, Da Nang City.
Key words: shool bullying; stress; secondary students; Da Nang City.
Tài liệu tham khảo:
[1] Olweus. D., “Schoolyard bullying: Grounds for intervention” Schol Safety,6, 1987, 4-14.
[2] Larazus, R., Stress and emotion. New York: Springger Publishing Company, 1999.
[3] Nguyễn Thị Huyền, “Giáo dục phòng, chống bắt nạt học đường cho học sinh các trường trung học cơ sở”, Tạp chí Giáo dục, 2, 2019, 115-120.
[4] Taki, M., “Empirical research in investigation of causal factors of bullying behavior” Kyoiku Shakaigaku Kenkyu, 50, 1992, 366-388.
[5] Okayasu, T., & Takano, I., “Psychological stress of victims and bullies in junior high school”, Japanese Journal of Educational Psychology, 48, 2000, 410-421.
[6] Bru, E., Murberg, T. A., & Stephens, P., “Social support, negative life events and pupil misbehaviour among young Norwegian adolescents”, Journal of Adolescence, 24, 2001, 715-727.
[7] Trần Văn Công, Bahr.W và David. C., “Xây dựng thang đo nạn nhân bắt nạt cho trẻ em Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc. Sức khẻo tâm thần trong trường học. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2014, 228-247.
[8] Nguyễn Phước Cát Tường, Ứng phó với stress của sinh viên trường Đại học Y Dược – Đại học Huế. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học sư phạm – Đại học Huế, 2010.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,424