ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,316
SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON XUÂN PHÚ VÀ TRƯỜNG MẦM NON 8-3 THÀNH PHỐ HUẾ
INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN OF 5-6 YEARS OLD AT XUAN PHU KINDERGARTEN AND 8-3 PRESCHOOL IN HUE CITY
 Tác giả: Nguyễn Thị Nga*, Đỗ Văn Nghĩa
Đăng tại: Vol. 18, No. 10, 2020; Trang: 28-31
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, trí tuệ là một trong những yếu tố quan trọng và được nhiều ngành khoa học, nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, trí tuệ có vai trò quan trọng trong hoạt động của mỗi người. Chinh vì lý do đó vậy bài viết tập trung nghiên cứu sự phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Xuân Phú và trường mầm non 8-3 thành phố Huế, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp tác động thúc đẩy sự phát triển trí tuệ cho trẻ mầm non, đồng thời chỉ ra rằng sự phối hợp cần thiết giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng cùng chung tay tạo những điều kiện vật chất, tinh thần thiết yếu để nhà trường - lực lượng chủ chốt có thể thực hiện tốt và phát huy hiệu quả vai trò của mình trong việc giáo dục và phát triển trí tuệ của trẻ mầm non 5 đến 6 tuổi.
Từ khóa: Sự phát triển trí tuệ; trẻ mẫu giáo từ 5-6 tuổi; tại trường mầm non
Abstract:
In the development history of human society, intelligence is one of the important factors and has interested many researchers as well as sciences and scientists. Nowadays, with the strong development of science and technology, intelligence plays an important role in the activities of each person. Therefore,the paper focuses on the intellectual development of preschool children of 5-6 years old at Xuan Phu kindergarten and 8-3 preschool in Hue City.Based on the results, the paper proposes some measures to promote the intellectual development of preschool children, At the same time, we point out that the school, the family and the competent agencies should work together to create essential physical and mental conditions for the school – the key force to perform well and effectively promote their role in the education and intellectual development of preschool children of 5 to 6.
Key words: Intellectual development; preschool children of 5-6 years old; at preschool
Tài liệu tham khảo:
Tài liệu tham khảo
[1]. Huỳnh Văn Chẩn, Nghiên cứu mức độ phát triển trí tuệ của học sinh lớp 6 thị xã Bến Tre, Luận văn Thạc sĩ ngành Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
[2]. Võ Mai Chi, Nhà sáng chế tí hon, NXB Trẻ, 2006.
[3]. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009.
[4]. Lê Thị Minh Hà, Nghiên cứu mức độ phát triển trí tuệ và thể lực của trẻ mẫu giáo 5 đến 6 tuổi, Luận án Tiến sĩ ngành Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002.
[5]. Ngô Công Hoàn, Tâm lí học trẻ em (từ lọt lòng đến 6 tuổi), tập 1 & 2, NXB Đại học Sư phạm, 1995.
[6]. Nguyễn Thị Hòa, Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,316