ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,390
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BOOTSTRAP PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM
APPLICATION OF THE BOOTSTRAP METHOD IN ANALYZING FINANCIAL STRUCTURES OF CONSTRUCTION ENTERPRISES IN VIETNAM
 Tác giả: Nguyễn Tấn Thành*, Trần Đình Khôi Nguyên
Đăng tại: Vol. 18, No. 10, 2020; Trang: 32-35
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Quá trình phát triển, doanh nghiệp huy động vốn để đáp ứng nhu cầu tài trợ ngày càng tăng. Xác định cấu trúc tài chính (CTTC) trung bình của các doanh nghiệp xây dựng (DNXD) là thông tin tham chiếu cần thiết cho quyết định tài trợ vốn. Bài viết trình bày kết quả ứng dụng phương pháp Bootstrap xác định CTTC trung bình các DNXD và phân tích sự khác biệt CTTC trung bình giữa các nhóm DNXD Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015. Mẫu gồm 1024 DNXD từ Tổng cục thống kê Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy tỷ suất nợ, tỷ suất nợ ngắn hạn giữa nhóm DN xây lắp và DN vật liệu có sự khác biệt nhiều nhưng không có sự khác biệt tỷ suất nợ dài hạn. Kết quả trái ngược giữa DNXD chưa niêm yết và niêm yết. Kết quả cũng cho thấy tỷ suất nợ trung bình của DN xây lắp, DN Vật liệu, DN chưa niêm yết và DN niêm yết lần lượt là 66,8%; 66,6%; 64,7% và 65% là nguồn thông tin khảo cứu vềtỷ lệ nợ trung bình chung của nhóm DN ngành xây dựng.
Từ khóa: Cấu trúc tài chính; doanh nghiệp xây dựng; phương pháp bootstrap
Abstract:
During their development processes, enterprises mobilize capital to satisfy the growing need for funding. It is necessary to determine the average financial structure among construction enterprises in order to provide a benchmark for making financing decisions. This article is to present the results from the application of the Bootstrap method in determining the average financial structure of construction enterprises and analyzing the differences among Vietnamese construction enterprises over the period 2007-2015. Samples were taken from 1024 construction enterprises provided by the General Statistics Office of Vietnam. The analysis results show that there is a significant difference in the ratios of debts and short-term debts between construction enterprises and material ones but there is no difference in the ratio of long-term debts. The results also indicate that the average debt ratios of construction enterprises, material enterprises, unlisted enterprises and listed companies are 66,8%, 66,6%, 64,7% and 65% respectively, which are sources of research information on the average debt ratios of construction enterprises.
Key words: Bootstrap method; financial structure; construction enterprises
Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Thúy Anh (2015), "Determinants of capital structure: empirical evidence from vietnamese listed construction companies", Research on Economic and Integration. 78(8), tr. 35-50.
[2]. Lê Phương Dung và Nguyễn Thị Thùy Trang (2013), "Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng", Phát triển kinh tế 271(05), tr. 51-64.
[3]. Efron, B. (1979). "Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife". The Annals of Statistics. 7 (1): 1–26.
[4]. Nguyễn Văn Tuấn (2015), "Phân tích số liệu và biểu đồ", Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. tr. 1-349.
[5]. https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
[6]. https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(statistics)

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,390