ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,790
GIẢI PHÁP KHỞI ĐỘNG ĐEN VÀ VẬN HÀNH Ở CHẾ ĐỘ ỐC ĐẢO CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA ỨNG DỤNG LOGIC MỜ
A METHOD OF BLACK-START AND ISLAND OPERATION FOR ĐĂKRƠSA HYDROELECTRIC POWER PLANT USING FUZZY LOGIC
 Tác giả: Trương Công Tuấn, Đoàn Thị Ngọc Như, Nguyễn Đình Tuy, Nguyễn Huy Quyền, Lê Tiến Dũng*
Đăng tại: Vol. 18, No. 11.1, 2020; Trang: 1-6
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Khởi động đen là quy trình khôi phục lại nguồn điện bằng cách sử dụng các nhà máy phát điện trong trường hợp hệ thống truyền tải điện quốc gia bị mất điện hoàn toàn hoặc một phần. Trong bài báo này, giải pháp khởi động đen và vận hành ở chế độ ốc đảo được đề xuất cho nhà máy thủy điện Đăkrơsa tại tỉnh Kontum. Trước hết, mô hình toán học của nhà máy thủy điện Dakrosa được xây dựng để làm cơ sở cho việc phân tích và thiết kế giải pháp. Dựa trên mô hình toán học này, các thuật toán điều khiển PID và điều khiển mờ được đề xuất để khởi động đen nhà máy và vận hành ở chế độ ốc đảo cấp điện cho một phụ tải xác định. Để kiểm chứng sự khả thi và hiệu quả của các thuật toán đề xuất, các mô phỏng được thực hiện trên phần mềm Matlab-Simulink. Các kết quả mô phỏng cho thấy đáp ứng công suất huy động và ổn định tần số tốt hơn trong trường hợp có sử dụng logic mờ kết hợp với thuật toán PID truyền thống.
Từ khóa: Khởi động đen; Nhà máy thủy điện; Hệ thống điều tốc; Mô hình toán học; Mô hình hóa; Logic mờ
Abstract:
: Black Start is the procedure of restoring power by using generators in the event of a total or partial shutdown of the national electricity transmission system. In this paper, the solution to black start and island operation is proposed for the Dakrosa hydroelectric power plant in Kontum province. Firstly, the mathematical model of Đăkrơsa hydropower plant is developed as the basis for the analysis and design of the solution. Secondly,based on this mathematical model, PID and fuzzy control algorithms are proposed to black start and operate in island mode to supply a specified load. Thirdly, to verify the feasibility and the effectiveness of the proposed algorithms, simulations have been carried out on Matlab-Simulink software. The results have shown better mobilization power and frequency stability in case of using fuzzy logic combined with traditional PID algorithm.
Key words: Black-Start; Hydroelectric Power Plant; Governor system; Mathematical model; Modeling; Fuzzy logic
Tài liệu tham khảo:
[1] Tập đoàn Điện lực Việt Nam, “Thông tin về việc xảy ra sự cố hệ thống điện miền Nam chiều ngày 22/5/2013”, website: https://www.evn.com.vn/d6/news/Thong-tin-ve-viec-xay-ra-su-co-he-thong-dien-mien-Nam-chieu-ngay-2252013-66-142-7768.aspx.
[2] Bộ Công thương, Cục điều tiết Điện lực, “Thông tư số 22/2017/TT-BCT quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia, có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2017”, website: http://www.erav.vn/d4/van-ban/Thong-tu-Quy-dinh-khoi-dong-den-va-khoi-phuc-he-thong-dien-quoc-gia-4-934.aspx
[3] Sun, Wei, Chen-Ching Liu, and Shanshan Liu. "Black start capability assessment in power system restoration." 2011 IEEE Power and Energy Society General Meeting. IEEE, 2011.
[4] Pentayya, P., et al. "Black start exercises experience in Western Region, India." 2013 Annual IEEE India Conference (INDICON). IEEE, 2013.
[5] Furukawa, Koichiro, et al. "Governor control study at the time of a black start." IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2004.. IEEE, 2004.
[6] Kurup, Sreeram R., and S. Ashok. "Performance of a hydro power plant during black start and islanded operation." 2015 IEEE International Conference on Signal Processing, Informatics, Communication and Energy Systems (SPICES). IEEE, 2015.
[7] Laghari, J. A., et al. "Computational Intelligence based techniques for islanding detection of distributed generation in distribution network: A review." Energy conversion and Management 88 (2014): 139-152.
[8] Mahmoud, M., K. Dutton, and M. Denman. "Dynamical modelling and simulation of a cascaded reserevoirs hydropower plant." Electric Power Systems Research 70.2 (2004): 129-139.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,790