ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,817
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG SỐ RĂNG RÃNH RÔTO ĐẾN HIỆU SUẤT VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP
STUDYING EFFECT OF ROTOR SLOT NUMBERS ON EFFICIENCY AND POWER FACTOR OF LINE START PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTORS IN STEADY STATE
 Tác giả: Lê Anh Tuấn*, Bùi Minh Định, Phạm Văn Tuấn
Đăng tại: Vol. 18, No. 11.1, 2020; Trang: 11-15
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp với hiệu suất vận hành cao, hệ số công suất xấp xỉ 1 ở chế độ xác lập sẽ là một giải pháp thay thế từng phần cho động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc đang được sử dụng phổ biến ở thời điểm hiện tại. Đối với động cơ này, kết cấu rôto ảnh hưởng rất lớn đến các thông số làm việc. Với cấu hình rôto, bên cạnh lựa chọn kích thước răng rãnh thì lựa chọn số lượng răng rãnh thích hợp cũng cần phải tính đến. Vì vậy trong nội dung, bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của số lượng răng rãnh rôto đến thông số vận hành của động cơ có công suất 2,2 kW, 3 pha, bốn cực được cải tiến từ động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc. Từ kết quả, bài báo rút ra một số kết luận để nâng cao hiệu suất và hiệu số công suất khi thiết kế lựa chọn số lượng răng rãnh rôto.
Từ khóa: Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp; nam châm vĩnh cửu; răng rãnh; hiệu suất; hệ số công suất
Abstract:
These days, line start permanent magnet synchronous motors with high productivity and high power factor in steady state will be a feasible solution to partially replacing squirrel cage induction motors which are widely used. In designing process. Beside stator’s configuration, dimension of magnet rod and the type of magnet material, motor‘s productivity and power factor are especially influenced by the rotor’s configuration. Therefore, this paper studies the effect of number of rotor slots as one of the aspects of rotor’s configuration on productivity and power factor of a 2,2 kW, 3 phase, 4 pole line start permanent magnet synchronous motor. As a result, some good proposals enhancing productivity and power factor of these motors will be extracted.
Key words: Line start permanent magnet synchronous motors; permanent magnet; slot; productivity; power factor
Tài liệu tham khảo:
[1] L. S. Maraaba, Z. M. Al-Hamouz, “Mathematical modeling, simulation and experimental testing of interior-mount LSPMSM under stator inter-turn fault”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 34, Issue: 3, pp. 1213 - 1222, Sept. 2019.
[2] Lê Anh Tuấn, Bùi Đức Hùng, Phùng Anh Tuấn, “Nghiên cứu ảnh hưởng của bão hòa mạch từ và hiệu ứng mặt ngoài đến đặc tính khởi động của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, số 9(118), trang 63-67, 2017,
[3] L. S. Maraaba, Z. M. Al-Hamouz, A. Milhem, M. Abido, “Modelling of interior-mount LSPMSM under asymmetrical stator winding”, IET Electric Power Applications, Vol. 12, Issue: 5, pp. 693-700, May 2018.
[4] D. Stoia, M. Cernat, A. A. Jimoh, D. V. Nicolae, “Analytical Design and Analysis of Line Starting Permanent Magnet Synchronous Motors”, IEEE Africon’09, 2009, pp.1-7.
[5] H. Saikura, S. Arikawa, T. Huguchi, Y. Yokoi, T. Abe, “Efficiency Improvement of a Self-Start Type Permanent Magnet Synchronous Motor”, IEEE 2014 International Power Electronics Conference, 2014, pp. 3007-3011.
[6] A.Nekoubin, “Design a Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor and Analysis Effect of the Rotor Structure on the Efficiency”, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol:5, No:9, 2011.
[7] Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh, Thiết kế máy điện, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2002.
[8] P. Li, J. X. Shen, W. Sun, Y. Zhang, “Investigation of LSPMSM with unevenly distributed squirrel cage bars”, International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2013.
[9] U. Demir, M.C. Aküner, “Using Taguchi method in defining critical rotor pole data of Lspmsm considering the power factor and efficiency”, Tehnicki Vjesnik 2, 2017.
[10] S. K. Chawrasia, C. K. Chanda, S. Banerjee, “Design and Analysis of In-Wheel Motor for an Electric Vehicle”, EEE Calcutta Conference (CALCON), 2020.
[11] B. Tsybikov, E. Beyerleyn, P. Tyuteva, “Comparison of energy efficiency determination methods for the induction motors”, MATEC Web of Conferences, 2017.
[12] V. Goman, S. Oshurbekov, V. Kazakbaev, V. Prakht, V. Dmitrievskii, “Energy effciency analysis of fixed-speed pump drives with various types of motors”, MDPI, Electrical, Electronics and Communications Engineering, 2019.BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,817