ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,107
NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ KÍCH THÍCH SINH SẢN CÁ BỐNG TRO (BATHYGOBIUS FUSCUS RUPPELL, 1830) TẠI HẢI PHÒNG
MATURATION CULTURE AND SPAWNING STIMULATION OF DUSKY FRILLGOBY (BATHYGOBIUS FUSCUS RUPPELL, 1830) IN HAI PHONG
 Tác giả: Nguyễn Xuân Sinh*, Đỗ Mạnh Dũng, Lại Duy Phương, Phạm Thành Công
Đăng tại: Vol. 18, No. 11.1, 2020; Trang: 62-65
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nghiên cứu nuôi vỗ cá bống tro bằng hỗn hợp các loại thức ăn khác nhau (mực, tôm, cá tạp, thức ăn công nghiệp) và ở các độ mặn khác nhau (12‰, 15‰, 18‰). Sử dụng liều dùng kết hợp khác nhau của LRHa, HCG và DOM, các độ mặn 12‰, 15‰, 18‰ và giá thể khác nhau (giai lưới, ống nhựa, tấm nhựa trắng) để kích thích cá sinh sản. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi cá bống tro bố mẹ được nuôi vỗ tích cực ngắn ngày bằng thức ăn hỗn hợp (60% cá tạp + 20% mực + 20% tôm) cho tỷ lệ thành thục cao nhất (đạt 77,0%) và nuôi vỗ ở độ mặn 15‰ cho tỷ lệ thành thục cao nhất (81,1%). Cá bống tro cái được tiêm kích dục tố với liều sơ bộ là 20µgLRHa và liều quyết định là 30µg LRHa + 1000UI HCG + 10mg DOM/1kg cho tỷ lệ đẻ đạt cao nhất (60,0%); sử dụng ống nhựa làm giá thể cho cá đẻ đạt tỷ lệ đẻ cao nhất (71,11%) và cho đẻ ở độ mặn 15‰ đạt tỷ lệ đẻ cao nhất (72,2%).
Từ khóa: Cá bống tro; độ mặn; kích thích sinh sản; nuôi vỗ; tỷ lệ thành thục
Abstract:
The study uses the mixture of different foods (squid, shrimp, trash fish, commercial feed) and different levels of salinity (12‰, 15‰, 18‰) for maturation culture of Dusky Frillgoby. Different mixed doses of LRHa, HCG and DOM, different levels of salinity (12‰, 15‰, 18‰) and different shelters (net cage, plastic pipes, white plastic sheet) are used to stimulate spawning of fish. The results of study show that the broodstock of Dusky Frillgoby maturely cultured in short term using the mixture of feed (60% trash fish + 20% squid + 20% shrimp) and reared at the salinity of 15‰ will give the highest maturation rate, 77.0% and 81.1%, respectively. Females of Dusky Frillgoby injected with the preliminary dose of 20µgLRHa and the second dose of 30µg LRHa, 1000UI HCG and 10mg DOM/1 kg body weight can perform the highest spawning rate (60.0 %). The highest spawning rate is also recorded by using plastic pipes as shelter (71.11%) and water of 15‰ (72.2%) to stimulate spawning of fish
Key words: Dusky frillgoby; salinity; spawning stimulation maturation culture; maturity rate;
Tài liệu tham khảo:
[1] Lại Duy Phương, Đỗ Mạnh Dũng, Nguyễn Xuân Sinh, Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá bống tro tại Hải Phòng” Sở Khoa học Công nghệ Tp. Hải Phòng (2018).
[2] Đỗ Mạnh Dũng, Phạm Thành Công, “Một số đặc điểm sinh học sinh sản cá bống tro tại Hải Phòng”. Bản tin Viện Nghiên cứu Hải sản (2015).
[3] Trần Văn Đan, Đề tài: “Nghiên cứu thực nghiệm hoàn thiện công nghệ sản xuất giống cá bống bớp (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1810)” Sở Khoa học Công nghệ Tp. Hải Phòng (2005).
[4] Đặng Minh Dũng, Đề tài: “Nghiên cứu thăm dò khả năng sinh sản cá nác (Boleophthalmus pectinirostris Linnaeus, 1758)” Viện Nghiên cứu Hải sản (2012).

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,107