ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,957
THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG ỐNG KHÍ ĐỘNG VÒNG KÍN CỠ NHỎ, LÀM VIỆC Ở TỐC ĐỘ THẤP
DESIGN AND SIMULATION OF A SMALL, LOW-SPEED, CLOSED-LOOP WIND TUNNEL
 Tác giả: Phan Thành Long*, Nguyễn Quang Cư
Đăng tại: Vol. 18, No. 11.1, 2020; Trang: 27-32
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Ống khí động đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu thực nghiệm về khí động học trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, ống khí động vòng kín, với nhiều ưu điểm thường được sử dụng trong các trường Đại học trên thế giới. Trong nghiên cứu này, với mục đích hướng đến việc chế tạo một ống khí động phục vụ nghiên cứu và giảng dạy, nhóm tác giả đã thiết kế một ống khí động vòng kín cỡ nhỏ, làm việc với tốc độ thấp, khoảng 20 m/s tại buồng thử. Các bộ phận chính của ống khí động được tính toán để xác định hình dáng và kích thước phù hợp. Đặc tính chuyển động của không khí trong ống khí động được đánh giá thông qua phương pháp mô phỏng số, từ đó cho thấy chất lượng và độ đồng đều của dòng chảy, đặc biệt là tại buồng thử. Kết quả mô phỏng cho thấy, ống khí động được thiết kế hoàn toàn có thể được chế tạo và sử dụng để nghiên cứu trong các trường đại học.
Từ khóa: Ống khí động cỡ nhỏ; khí động học; CFD
Abstract:
– Wind tunnels play an important role in experimental research on aerodynamics in many fields. In particular, the closed-loop wind tunnel, with many advantages, is commonly used in universities around the world. In this study, with the aim of manufacturing a wind tunnel for researching and teaching, the author has designed a small closed-loop wind tunnel, working at low speed, about 20 m/s in the test section. The main components of the wind tunnel are calculated to have a suitable shape and size. The characteristics of air movement in the wind tunnel are evaluated by using the numerical method, showing the flow quality and uniformity, especially in the test section. The simulation results show that the designed wind tunnel could be manufactured and used for research in universities.
Key words: small wind tunnel; aerodynamics; CFD
Tài liệu tham khảo:
J. B. Barlow, W. H. Rae Jr., và A. Pope, Low-speed Wind Tunnel Design, NXB Wiley & Sons Ltd., 1999.
[2] E. Turkel, “Preconditioning techniques in computational fluid dynamic” Annu. Rev. Fluid Mech., Tập 31, Số 1, 1999, Trang 385–416.
[3] R. D. Mehta và P. Bradshaw, “Design rules for small low speed wind tunnels,” Aeronaut. J., Tập 83, 1979, Trang 443–453.
[4] L. Cattafesta, C. Bahr, và J. Mathew, “Fundamentals of Wind-Tunnel Design,” Encyclopedia of Aerospace Engineering, NXB John Wiley & Sons, 2010.
[5] J H Bell và R. D. Mehta, “Contraction Design for Small Low-Speed Wind Tunnels", NASA Contractor Report, 1988.
[6] B. Lindgren và A. V Johansson, “Design and Evaluation of a Low-Speed Wind-Tunnel with Expanding Corners,” 2002.
[7] J. K. Calautit, H. N. Chaudhry, B. R. Hughes, và L. F. Sim, “A validated design methodology for a closed-loop subsonic wind tunnel,” J. Wind Eng. Ind. Aerodyn., Tập 125, 2014, Trang 180–194.
[8] Miguel A. González Hernández, Design Methodology for a Quick and Low-Cost Wind Tunnel, Polytechnic University of Madrid, Spain, 2013.
[9] Denis Ngene, Jack Ombuoro, Conceptual Design Of A Low Speed Wind Tunnel, Department of Aerospace and Aviation Engineering, The Technical University Of Kenya, 2016.
[10] Nguyễn Văn May, Bơm quạt máy nén, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2006.
[11] https://www.ansys.com/ truy cập vào ngày 23/11/2020
[1] J. B. Barlow, W. H. Rae Jr., và A. Pope, Low-speed Wind Tunnel Design, NXB Wiley & Sons Ltd., 1999.
[2] E. Turkel, “Preconditioning techniques in computational fluid dynamic” Annu. Rev. Fluid Mech., Tập 31, Số 1, 1999, Trang 385–416.
[3] R. D. Mehta và P. Bradshaw, “Design rules for small low speed wind tunnels,” Aeronaut. J., Tập 83, 1979, Trang 443–453.
[4] L. Cattafesta, C. Bahr, và J. Mathew, “Fundamentals of Wind-Tunnel Design,” Encyclopedia of Aerospace Engineering, NXB John Wiley & Sons, 2010.
[5] J H Bell và R. D. Mehta, “Contraction Design for Small Low-Speed Wind Tunnels", NASA Contractor Report, 1988.
[6] B. Lindgren và A. V Johansson, “Design and Evaluation of a Low-Speed Wind-Tunnel with Expanding Corners,” 2002.
[7] J. K. Calautit, H. N. Chaudhry, B. R. Hughes, và L. F. Sim, “A validated design methodology for a closed-loop subsonic wind tunnel,” J. Wind Eng. Ind. Aerodyn., Tập 125, 2014, Trang 180–194.
[8] Miguel A. González Hernández, Design Methodology for a Quick and Low-Cost Wind Tunnel, Polytechnic University of Madrid, Spain, 2013.
[9] Denis Ngene, Jack Ombuoro, Conceptual Design Of A Low Speed Wind Tunnel, Department of Aerospace and Aviation Engineering, The Technical University Of Kenya, 2016.
[10] Nguyễn Văn May, Bơm quạt máy nén, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2006.
[11] https://www.ansys.com/, truy cập vào ngày 23/11/2020
[12] J.D. Annderson, Computational fluid dynamics: the basics with application, McGraw-Hill, 1995

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,957