ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,602
ỨNG DỤNG BỘ LỌC KALMAN XỬ LÝ TÍN HIỆU CÂN ĐỘNG
APPLICATION OF KALMAN FILTER FOR SIGNAL PROCESSING OF DYNAMIC WEIGHING SYSTEMS
 Tác giả: Dao Van Phuong*, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Trung Hiếu
Đăng tại: Vol. 18, No. 11.1, 2020; Trang: 39-43
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Cân xác định trọng lượng là nhu cầu phổ biến của đời sống hằng ngày. Cân đo trọng lượng trên một băng tải hoạt động liên tục sẽ giúp cho quá trình hoạt động sản xuất liên tục, không bị gián đoạn. Xử lý tín hiệu cân động dưới băng tải hoạt động liên tục là một thách thức và khó khăn cần giải quyết. Trong bài báo này, nhóm tác giả sẽ nghiên cứu ứng dụng thuật toán Kalman vào xử lý tín hiệu cân động điện tử hoạt động dưới băng tải hoạt động liên tục. Tín hiệu cân động sẽ được đọc từ cảm biến trọng lực lên phần mềm Matlab. Thuật toán Kalman sẽ được xây dựng trên phần mềm Matlab để xử lý tín hiệu này. Kết quả nghiên cứu sẽ được đối sánh với các phương pháp lọc Fir và lọc trung bình, trên phần mềm Matlab. Sau đó giải thuật Kalman sẽ được viết ứng dụng vào Kit vi xử lý để chế tạo cân động điện tử cho băng tải cân trái cây.
Từ khóa: Bộ lọc Kalman; Cân động điện tử; Cân điện tử; Tín hiệu loadcell; Xử lý tín hiệu.
Abstract:
Weight determination scales are a common need in all areas of human daily life nowadays. The weighing scale on a continuous conveyor will help the production process be continuous and uninterrupted. Processing the weighing signal under a continuous conveyor belt is a challenging and difficult task. In this paper, we will study the application of Kalman algorithm to process electronic Dynamic Scale signals operating under continuous operating conveyors. Dynamic Scale signal will be read from LoadCell sensor to Matlab software. Kalman algorithm will be built on Matlab software to process this signal. The study results will be compared with those by the average Fir filter. Then Kalman algorithm will be written and applied to the microprocessor Kit to make electronic Dynamic Scales for fruit weighing.
Key words: Kalman filter; Electronic dynamic scales; Electronic scales; Loadcell signal; Signal processing.
Tài liệu tham khảo:
Tài liệu tham khảo:
[1] Wen-hui, Z., Bing-yuan, H., Zhen-jiang, M.: “Error Mechanism of Dynamic Weighing System,” Forest Engineering., 2007, 23, (5), pp. 23-24.
[2] RakhaH, A., AI-Kaisy, K.R.: “Field evaluation of weigh-in-motion screening on trnck weigh station operations,” IEEE Intelligent Vehicle Symposium., 2003, 12, (6), pp. 74-79.
[3] Wen-bing, W.: “Application of Vehicle Dynamic Weigh Technology in Highway Management,” Computer and Communications., 2004, 22, (2), pp.111-113.
[4] Halimic, M., Balachandran, W., Hodzic, M., et al.: “Performance improvement of dynamic weighing systems using linear quadratic Gaussian controller,” Instrumentation and Measurement Technology Conference IMTC 03, Proceedings of the 20th IEEE., 2003, 20, (2), pp. 1537-1540.
[5] Halimic, M., Balachandran, W., Enab, Y.: “Fuzzy logic estimator for dynamic weighing system,” Proceedings of the Fifth IEEE International Conference., 1996, 3, (1), pp. 2123-2129.
[6] Higino, J., Couto, C.: “Digital filtering in smart load cells,” Industrial Electronics Control and Instrumentation Proceedings of the IEEE IECON 21st International Conference., 1995, 21, (2), pp. 990-994.
[7] Wu, Q., Pan, R., Luo, X., et al.: “A Signal Processing Method for Dynamic Weighing System,” SSA-LVQ Network ICEMI, The Ninth International Conference on Electronic Measurement & Instruments., 2009.
[8] Bazydło, P., Szewczyk, R., Urbański, M.: “An Integrated Dynamic Weighing System Based On Scada,” Operations Research and Decisions., 2015, 10, (25), pp. 5277-5288.
[9] Link: https://www.mt.com/vn/vi/home.html. [Accessed: 20-Feb-2020].
[10] Link: http://asae.vn/vi/c/can-bang-tai-siemens.html. [Accessed: 15-Mar-2020].
[11] Rhudy, M.B., Salguero, R.A., Holappa, K.: “A Kalman filtering tutorial for undergraduate students,” International Journal of Computer Science & Engineering Survey., 2017, 8, (1), pp.127-139.
[12] Welch, G., Bishop, G.: “An introduction to the Kalman filter,” Technical Report TR 95-041, University of North Carolina, Department of Computer Science, 1995.
[13] Kalman, R.E.: “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems,” Trans. of the ASME – Journal of Basic Engineering., 1960, 2, (12), pp. 35-45.
[14] Smail, Y.: “Digital Signal Processing–based Dynamic Mass Measurement System for Egg Weighing Process,” Measurement and Control., 2017, 50 (4), pp. 97–102
[15] Maciej, N., Michał, M., Przemysław, P.: “High-Precision FIR-Model-Based Dynamic Weighing System,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement., 2016, 65 (10), pp. 2349 – 2359.
[16] Maciej, N., Michał, M., Przemysław, P.: “System identification based approach to dynamic weighing revisited,” Mechanical Systems and Signal Processing., 2016, 80 (1), pp. 582-599.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,602