ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,461
PHÂN TÍCH QUAN HỆ ĐỒNG ĐẲNG VÀ QUAN HỆ CHÍNH PHỤ TRONG BÀI VIẾT HỌC THUẬT IELTS THEO QUAN ĐIỂM CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
A SYSTEMIC-FUNCTIONAL ANALYSIS OF PARATAXIS AND HYPOTAXIS IN ACADEMIC IELTS SAMPLE ESSAYS
 Author: Nguyễn Thị Trung*, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Đăng tại: Vol. 18, No. 12.1, 2020; Trang: 43-46
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế đánh giá bốn kỹ năng tiếng Anh là dạng bài kiểm tra được ưu tiên để đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Anh của người không phải là bản ngữ. Trong bài viết học thuật IELTS, khả năng sử dụng linh hoạt và chính xác cấu trúc ngữ pháp mà thí sinh được yêu cầu sử dụng là một trong bốn tiêu chí để đánh giá bài luận của thí sinh, trong đó ghi nhận tần suất xuất hiện đáng kể của cú phức. Để tạo cú phức, hai loại quan hệ lôgic cơ bản trong ngôn ngữ được sử dụng là đồng đẳng và chính phụ. Chúng chỉ ra cách hai hay nhiều cú liền kề được kết nối với nhau theo cách tương đồng hoặc phụ thuộc. Bài nghiên cứu này phân tích cách hình thành cú phức trong bài luận IELTS dạng nghị luận và thảo luận quan điểm dựa trên ngữ pháp chức năng, từ đó cung cấp cho người viết không phải bản ngữ hiểu rõ hơn về việc sử dụng quan hệ đồng đẳng và chính phụ để viết tốt bài luận học thuật IELTS.
Từ khóa: Đồng đẳng; chính phụ; cú phức; luận nghị luận; luận thảo luận quan điểm
Abstract:
The International English Language Testing, which involves the assessment of four English skills has been selected as the preferred test to measure English language proficiency of non-native English speakers. In IELTS academic writing, grammatical range and accuracy, of which test-takers are required to use is one of the four criteria used to evaluate candidates’ written essays, which record a considerable occurrence frequency of clause complexes. In order to shape clause complexes, two basic kinds of logical relations in language are employed: parataxis and hypotaxis. They indicate how two or more adjacent clauses are connected to each other in dependent or interdependent ways. This study conducts an analysis of how clause complexes in IELTS academic exposition and discussion essays are formed by highly successful test-takers in light of functional grammar, thereby providing non-native writers with a better understanding of accurate parataxis and hypotaxis employment to produce good IELTS academic writing essays.
Key words: Parataxis; hypotaxis; clause complex; exposition essays; discussion essays
Tài liệu tham khảo:
[1] Halliday, M. A. K., An Introduction to Functional Grammar, Second Edition. London: Edward Arnold, 1994.
[2] Coffin, C., “Arguing about the world is or how the world should be: The role of argument in IELTS’ tests” Journal of English for Academic Purposes, 3(3), 2004. 229-246.
[3] Nakamura, A., Construction of Evaluative Meanings in the IELTS writing: an Intersubjective and Intertextual Perspective, Ph.D Thesis, University of Wollongong, 2009.
[4] Riazi, A.M & Knox, J.S. “An Investigation of the Relations between Test-takers’ first Language and the Discourse of Written Performance on the IELTS Academic Test, Task 2”. IELTS Research Reports, 2013.
[5] Thompson, G., Introducing Functional Grammar, Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2004.
[6] PraditaDwiAnggara & Sunardi., Tactic System and Logico-Semantic Relations of Clause Complexes in ASEAN Free Trade Area (AFTA) Agreement. Dian Nuswantoro University, 2015.
[7] Sagheer Eid, E.M. “Functional Analysis of Clause Complex in the Language of News Websites Texts: A Comparative Study of Two Articles”.International Journal of Scientific and Research Publications, 6 (6), 2016.
[8] Ngongo, M., “Taxis and Logico-Semantic Relation in Undergraduate Students’ English Theses Writing Text: A Systemic Functional Linguistics Approach”. Journal of Arts, Science and Commerce, 9 (2), 2018. 146-152.
[9] Jomaa, N. & Bidin, S.J., “Reporting and Quoting: Functional Analyses of Logico-Semantic Relations of Clause Complex Citations”. The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 25(1), 2019. 158 – 178.
[10] Halliday, M. A. K. Revised by C.M.I. M Matthiessen. An Introduction to Functional Grammar, Fourth Edition. Routledge, 2014.
[11] Duigu, G. Essay Writing for English Test. Academic English Press, 2003.
[12] Eggins, S., An Introduction to Systemic Functional Linguistics, London: Continuum, 2004.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,381,461