ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,897
ỨNG DỤNG CHỨC NĂNG TRUYỀN CẮT LIÊN ĐỘNG CỦA RƠLE KHOẢNG CÁCH SEL 311L ĐỂ BẢO VỆ CHO ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI
APPLYING THE PERMISSIVE OVERREACHING TRANSFER TRIP OF SEL 311L DISTANCE RELAY TO PROTECT THE TRANSMISSION LINE
 Author: Phạm Văn Kiên*, Nguyen Hong Viet Phuong, Le Kim Hung, Khuong Thi Ut Thuong
Đăng tại: Vol. 18, No. 12.1, 2020; Trang: 19-23
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Hệ thống điện (HTĐ) Việt Nam ngày càng phát triển, đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải điện trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, đóng điện đưa vào vận hành các nhà máy điện năng lượng mặt trời và gió ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu vận hành ổn định - an toàn của HTĐ. Để nâng cao ổn định của hệ thống khi xảy ra các sự cố, một trong những giải pháp hiện nay là tính toán chỉnh định rơle có thời gian tác động nhanh hơn ở tất cả các cấp điện áp. Để đáp ứng yêu cầu này, cần sử dụng các thiết bị rơle kỹ thuật số thông minh (IEDs) có tốc độ xử lý nhanh, giảm thời gian trễ, tích hợp nhiều chức năng với các giải thuật thông minh. Đặc biệt, giải pháp tính toán chỉnh định và phối hợp các vùng bảo vệ giữa các IEDs đang được quan tâm. Nội dung bài báo trình bày phối hợp chức năng truyền cắt liên động POTT của rơle SEL 311L cho đường dây truyền tải để giảm thời gian cắt ngắn mạch so với phương pháp truyền thống.
Từ khóa: Truyền cắt liên động; POTT; trạm biến áp; lưới truyền tải 220kV; rơ le SEL 311L
Abstract:
Vietnam's electricity system has been increasingly invested in development, meeting the growth rate of energy consumption demand in all socio-economic aspects. In particular, the energization and commission of solar and wind power plants greatly affect the stability and safety of the Vietnam power system. To improve the system's stability when incidents occur, one of the current solutions is to coordinate relay calibration settings which have a rapid reaction time at all voltage levels. To meet the above requirements, an option is to use Intelligent Electronic Device (IED) with fast processing speed, reduced latency, and multiple functions with intelligent algorithms. In addition, the solution to coordinate the protection areas between IEDs is being concerned. This paper presents the coordination of Permissive Over-Reaching Transfer Trip (POTT) interlock function of SEL 311L relay for power transmission lines to reduce the fault clearing time compared to the traditional calculation method.
Key words: Transfer Trip; POTT; substations; tranmission grid 220kV; relay SEL 311L
Tài liệu tham khảo:
Z. Conka, “Impact of Renewable Energy Sources on Power System Stability”, Scientific Journal of Riga Technical University, vol 32, tr 29–34, tháng 11 2014, doi: 10.7250/pee.2014.004.
[2] Y. Zhang, S. Zhu, R. Sparks, và I. Green, “Impacts of solar PV generators on power system stability and voltage performance”, tháng 7 2012, tr 1–7, doi: 10.1109/PESGM.2012.6344990.
[3] Y. K. Bhateshvar, H. D. Mathur, và H. Siguerdidjane, “Impact of wind power generating system integration on frequency stabilization in multi-area power system with fuzzy logic controller in deregulated environment”, Front. Energy, vol 9, số p.h 1, tr 7–21, tháng 3 2015, doi: 10.1007/s11708-014-0338-2.
[4] K. A. Kumar, M. P. Selvan, và K. Rajapandiyan, “Dynamic grid support system for mitigation of impact of high penetration solar PV into grid”, trong 2017 7th International Conference on Power Systems (ICPS), 2017, tr 646–652.
[5] L. Wei, Y. Qi, và H. Qi, “Research on design and implementation of relay protection in smart grid”, trong 2018 Chinese Control And Decision Conference (CCDC), tháng 6 2018, tr 1439–1443, doi: 10.1109/CCDC.2018.8407353.
[6] SEL, “SEL-311L Line Current Differential Protection and Automation System”. Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
[7] José Luis Ruiz, “PERFORMANCE COMPARISON OF A PERMISSIVE OVERREACH TRANSFER TRIP (POTT) SCHEME OVER IEC 61850 AND HARD-WIRE”, The University of Tennessee at Chattanooga Chattanooga, Tennessee, 2012.
[8] ABB, “Live Tank Circuit Breaker LTB D 72.5 to 170 kV Protecting more networks than any other ABB breaker”. Copyright© 2018 ABB, 2018.
[9] Schweitzer Engineering Laboratories, Inc, “SEL-311L Line Current Differential Protection and Automation System”. Schweitzer Engineering Laboratories, Inc, 2019.
[10] K. H. Le và P. H. Vu, “Effect Evaluation of Fault Resistance on the Operating Behavior of a Distance Relay”, Engineering, Technology & Applied Science Research, vol 8, số p.h 3, Art. số p.h 3, tháng 6 2018, Truy cập: tháng 6 25, 2020. [Online]. Available at: http://www.etasr.com/index.php/ETASR/article/view/2051.
[11] Phạm Văn Kiên, “Nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm hệ thống điện đa chức năng. Tác giả:.. Số: 3(64).2013. Trang: 60-64. Năm 2013. (Jun 20 2013 4:30PM)”, 2013. http://scv.udn.vn/pvkien/BBao/7427 (truy cập tháng 6 02, 2020).

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,380,897