ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,677
PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4
ANALYSES OF EVENT RECORD FUNCTION OF NUMERICAL RELAY WITH THE USE OF SIEMENS SIGRA 4 SOFTWARE
 Tác giả: Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
Đăng tại: Số 2(51); Trang: 16-25
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Ngày nay, chức năng ghi sự kiện của rơle bảo vệ kỹ thuật số cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện phân tích sự cố hệ thống điện và tình trạng tác động của rơle. Sau khi xảy ra sự cố, nhân viên vận hành có được chính xác vị trí điểm sự cố nhằm thu hẹp khoảng cách tìm kiếm hư hỏng xẩy ra trên đường dây, giảm thời gian mất điện.
Bài báo trình bày một số bản ghi sự cố của rơle P123, SEL421, 7SA522 và 7SD52 được lưu trữ theo tiêu chuẩn định dạng Comtrade. Với phần mềm chuyên dụng Sigra được Siemens thiết kế cho phép quản lý, hiển thị và phân tích các bản ghi sự kiện của rơle một cách thuận lợi nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của nhân viên vận hành như thông tin về: đồ thị dạng sóng theo thời gian, trạng thái tín hiệu đầu vào, đầu ra, tín hiệu chức năng bảo vệ, trạng thái máy cắt, và thành phần thứ tự của dòng điện, điện áp. Điều này cho phép đơn vị vận hành rút ngắn thời gian và chi phí khôi phục sự cố
Từ khóa: Đường dây truyền tải; Rơle bảo vệ kỹ thuật số; Thông tin bản ghi sự cố; Phần mềm phân tích sự cố Sigra 4; Định vị sự cố
Abstract:
Today, fault record function of numerical relay provides comprehensive fault reporting data in the analytical performance of power system faults and relay operations. When a fault has occurred, an operator obtains the most precise fault location to search for possible damage on the line and to reduce power cut time.
In this paper, some of the events of relay P123, SEL421, 7SA522 and 7SD522 are recorded through the Comtrade data format. With the specialized Sigra 4 software designed for universal management, display and analyses of relay fault records, it is possible to provide desired precision for the utility personnel in terms of time signal representation, inputs, outputs, protection function signaling, breaker status, and symmetrical components of current and voltage. Consequently, they enable operators to reduce time and cost for fault recovery.
Keywords: Transmission line; Numerical protection relay; Fault reporting data; Sigra 4 fault analysis software; Fault location.
Key words: Transmission line; Numerical protection relay; Fault reporting data; Sigra 4 fault analysis software; Fault location

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,677