ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,802
SỰ ĐA HÌNH CỦA HỆ THỐNG ENZYM TRAO ĐỔI VÀ CHUYỂN HÓA CÁC ĐỘC TỐ TRÊN QUẦN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA
POLYMORPHISMS OF ENZYME SYSTEMS INVOLVED IN METABOLIC PATHWAYS OF XENOBIOTICS IN THE VIETNAMESE POPULATION IN RUSSIA
 Tác giả: Lê Phước Cường*,
Đăng tại: Số 7(56); Trang: 7-11
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu về hoạt tính enzym trực tiếp tác động đến quá trình trao đổi và chuyển hóa các chất lạ trong cơ thể người. Xác định được nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và các bệnh nan y do yếu tố di truyền và yếu tố môi trường quyết định trên quần thể người Việt nam đang sinh sống tại Liên Bang Nga. Xác định hoạt tính của hệ Cytochrome P450 (pha I), hệ N-acetyltransferase (pha II) và sự so sánh tổng hợp giữa các kiểu hình của gen quy định hoạt tính của hai loại enzym trên. Kết quả phân tích cho thấy sự khác nhau giữa kiểu hình phân bố của hệ Cytochrome P450 trong quá trình oxi hóa antipirine được chia làm ba nhóm: nhanh (23,3%), trung bình (50%) và chậm (26,7%). Nghiên cứu cũng xác định được kiểu hình của hệ N-acetyltransferase được chia làm hai nhóm: nhanh (62,9%) và chậm (37,1%).
Từ khóa: Hoạt tính enzym; độc tố; nguy hiểm; di truyền; môi trường
Abstract:
ABSTRACT
This article presents the results on enzymatic activities that directly affect the metabolic pathways of xenobiotics in the human body. The assessments of risks of chronic and incurable diseases were established due to genetic and environmental factors on the Vietnamese population living in Russia. The activities of the N-acetyltransferase (pha II) and the monooxygenases cytochrome P450 (pha I) were determined and compared to the acetylation and oxidation phenotypes of healthy Vietnamese test subjects. The differentiation of Vietnamese test subjects based on the activity of Cytochrome P450 during the research of the antipyrine oxidation phenotypes was separated into three groups: rapid (23.3%), average (50%) and slow types (26.7%), respectively. The research also showed that, based on the activity of N-acetyltransferase in the human organism, testers can be subdivided into two groups: with rapid (62.9%) and slow N-acetylation phenotypes (37.1%), respectively.
Key words: xenobiotic; enzyme; metabolic; risk; genetic

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,802