ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,963
BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG HIỆN NAY
SOLUTIONS TO CURRENT SCHOOL VIOLENCE CASES
 Tác giả: Bùi Thị Kim Yến*,
Đăng tại: Số 8(57), quyển 1; Trang: 132-138
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Hiện nay, bạo lực học đường đang diễn ra khắp nơi trên toàn quốc và trở thành một “vấn nạn” của xã hội. Những vụ ẩu đả, đánh nhau hội đồng, lột quần áo nữ sinh, quay clip tung lên mạng; thậm chí rạch mặt, đâm chém và giết nhau của học sinh, sinh viên đã làm kinh hoàng toàn xã hội; khiến tất cả chúng ta phải giật mình xem lại thực trạng việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên. Qua khảo sát và nhận định những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực học đường tràn lan hiện nay, bài báo đề xuất một số biện pháp thực hiện đồng bộ, đặc biệt tăng cường nhận thức của cộng đồng; kết hợp giáo dục chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội và phát huy vai trò tự rèn luyện của học sinh, sinh viên nhằm khắc phục tình trạng này.
Từ khóa: bạo lực học đường; vấn nạn; kinh hoàng; thực trạng; tràn lan
Abstract:
Currently, school violence cases are happening all over the country and become social evils. These consist of scuffles, gangs, institutional bullying, forcibly stripping off female students’ clothes, posting video fighting scenes on the Internet and even the stabbing and killing among students, which have frightened the public. By observing the turbulence in the country’s educational environment, we are all warned to look back on the reality of our academic instruction and moral education for students. Through the survey on the reasons leading to increasing school violence cases, the author proposes comprehensive approaches to particularly raising public awareness in incorporating the education in schools, families and society and encouraging students to cultivate their own self-discipline and self-esteem.
Key words: school violence; social evils; frightened; reality; increasing

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,963