ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,683
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ CHẾ TẠO BÊ TÔNG NHẸ
A STUDY ON THE APPLICATION OF LOCAL MATERIALS TO PRODUCING LIGHT WEIGHT CONCRETE
 Tác giả: Lê Xuân Chương , Hà Văn Thảo, Nguyễn Đình Tiến, Võ Quốc Việt
Đăng tại: Số 8(57), quyển 2; Trang: 1-6
Tóm tắt bằng tiếng Việt:

Bê tông bọt là loại bê tông nhẹ rất phổ biến trên thế giới và bắt đầu phát triển ở Việt nam được sử dụng để làm vật liệu bao che, cách nhiệt và cách âm trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các loại vật liệu sẵn có tại địa phương để chế tạo loại bê tông này. Bằng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm, sử dụng bài toán quy hoạch thực nghiệm để xác định cấp phối hợp lý chế tạo được loại bê tông bọt có mác D800 và D900, ứng với M3 và M3,5 (MPa). Đồng thời nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công thiết bị tạo bọt đơn giản, rẻ tiền, tạo ra nhiều bọt và tính ổn định khá cao. Thiết bị này rất phù hợp để chế tạo bê tông bọt khi làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như chế tạo bê tông bọt trên các công trình với sản lượng không lớn.


 


 

Từ khóa: Bê tông bọt; vật liệu bao che; vật liệu cách nhiệt; cách âm; quy hoạch thực nghiệm
Abstract:
Foamed concrete is a kind of lightweight concrete which is very popular all over the world and has been started to be used in Vietnam in recent years. It can serve as shielding and insulating materials in civil and industrial engineering. This study aims at using the local materials to produce foamed concrete. By applying theoretical and experimental methods, a factorial experimental program has been proposed to find out reasonable compositions of foamed concretes D800 and D900 (compressive strength of 3 and 3.5MPa, respectively). A simple, cheap and effective apparatus for manufacturing foam is also introduced. This apparatus is not only used for producing foam concrete in lab but also in situ.
Key words: Foam concrete; shielding materials,; insulating materials; soundproofing materials; experimental optimization method.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,683