ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,385
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VIÊN NÉN BIOMASS TỪ PHẾ THẢI LÀM NHIÊN LIỆU CHO LÒ HƠI TẦNG SÔI
PRACTICAL RESEARCH OF BIOMASS PELLETS FROM AGRICULTURAL WASTE FOR FLUIDIBED BOILERS
 Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Nguyễn Đức Minh
Đăng tại: Số 9(58), quyển 2; Trang: 17-24
Tóm tắt bằng tiếng Việt:

Nguồn năng lượng hóa thạch có ý nghía rất lớn đối với sự phát triển của nhân loại, tuy nhiên nguồn năng lượng này đang cạn kiệt dần, đòi hỏi chúng ta phải tìm các nguồn năng lương khác thay thế. Trong khi chưa thể phát triển năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt thì một trong những chọn lựa ưu tiên là phát triển năng lượng sinh khối. Sinh khối là vật chất tái tạo, có nguồn gốc sinh học như gỗ, chất xơ gỗ, than củi, rơm rạ, chất thải nông lâm nghiệp và chất thải từ các nhà máy chế biến tinh bột. Khi đốt sinh khối sẽ tạo ra CO2, nhưng lượng CO2 này lại được cây quang hợp hấp thụ để biến thành nguồn dinh dưỡng nuôi cây, tạo thành chu trình kín trong tự nhiên. Nói cách khác, đốt biomass không làm tăng phát thải khí nhà kính, có thể coi Biomass là nguồn năng lượng sạch.

Từ khóa: Năng lượng sinh khối; năng lượng xanh; năng lượng tái tạo; năng lượng sạch
Abstract:

Fossil energy resources (Coal, oil, and natural gas) have contributed significantly in development of mankind. However, these energy resources are increasingly depleted. It is necessary to find other energy resources to replace. While wind power, solar power and geothermal have not more conditions to develop, one of priority choice is development biomass energy. Biomass is a renewable energy resource with biological origin such as wood, wood fiber, charcoal, straw, agricultural residues and waste from starch factories. The burning of biomass will produce carbon dioxide emission into the environment, this CO2 will be absorbed by leaves of the trees through photosynthetic to turn into nutrients for the growth of tree and create new carbohydrates. This form a closed cycle in the nature. Therefore, utilization biomass energy is really necessary for Vietnam to get new opportunities for agriculture and forestry. Other goals are reducing green house effect, diversifying energy sources, and realizing a growing supply with electric energy of the whole country.


 

Key words: Biomass energy; greenhouse gas, emission; green energy; renewable energy

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,385