ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,650
TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT KẾ TOÁN THỰC CHỨNG
OVERVIEW OF POSITIVE ACCOUNTING THEORY
 Tác giả: Lê Hà Như Thảo
Đăng tại: Số 9(58), quyển 3; Trang: 106-110
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong những năm gần đây, trên thị trường tài chính Việt Nam có nhiều ý kiến tranh cãi về sự khác nhau đối với thông tin kế toán tài chính của các doanh nghiệp trước và sau khi kiểm toán. Câu hỏi đang cần tìm lời giải đáp là nguyên nhân dẫn đến nhiều điểm khác nhau như vậy. Lý thuyết kế toán thực chứng sẽ giúp chúng ta lý giải được sự khác biệt thông tin trên báo cáo và dự đoán các sự kiện kế toán đã và chưa xuất hiện trên thị trường tài chính thông qua việc phân tích động cơ và mục tiêu của các nhà quản lý trong việc lựa chọn các chế độ kế toán khác nhau. Bài báo đưa ra cơ sở lý luận về lý thuyết kế toán thực chứng, giới thiệu một số nghiên cứu tiêu biểu cho dòng lý thuyết này, trên cơ sở đó cho thấy được sự cần thiết của lý thuyết kế toán thực chứng đối với lĩnh vực kế toán – tài chính.
Từ khóa: Lý thuyết kế toán thực chứng; thị trường tài chính; khác biệt thông tin kế toán tài chính;sự kiện kế toán; phân tích động cơ và mục tiêu…
Abstract:
In recent years, there have been many controversial comments on the differences in financial and accounting information of companies before and after auditing in financial market in Vietnam. The question is why there have been many differences. Positive accounting theory will explain much untrue information and predict both some appeared transactions and disappeared ones. This paper gives some basic foundation about the positive accounting theory, introducing some typical research on this theory and the necessity of positive accounting theory in financial and accounting areas.
Key words: positive accounting theory; financial and accounting information; Vietnamese financial market; accounting transactions;differences in financial and accounting information...

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,650