ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,378
THỰC TRẠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH BẬC TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ENGLISH TEACHING METHODS AT THE PRIMARY SCHOOL LEVEL IN DANANG CITY
 Tác giả: Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
Đăng tại: Số 12(61), quyển 3; Trang: 8-14
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Hiện nay tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giáo viên dạy tiếng Anh đã và đang áp dụng nhiều phương pháp khác nhau nhằm thích nghi với điều kiện môi trường học tập. Tuy nhiên, ở nhiểu trường giáo viên vẫn sử dụng một số phương pháp dạy và học chưa thật sự phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Để tìm hiểu bức tranh về phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học, đề tài thực hiện khảo sát thực trạng dạy và học tiếng Anh bậc tiểu học ở một số trường trong thành phố Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay của việc giảng dạy tiếng Anh như là một môn học bắt buộc ở bậc tiểu học trên quy mô toàn quốc, trong đó Đà Nẵng là một đơn vị thí điểm. Đối tượng khảo sát gồm giáo viên dạy tiếng Anh và học sinh học tiếng Anh lớp 3, 4, 5 bậc tiểu học học tại địa phương đang theo học chương trình tiếng Anh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Từ khóa: Phương pháp dạy học tiếng Anh; Học sinh tiểu học; Giáo viên tiếng Anh tiểu học; Hoạt động day; Hoạt động học; Ngữ liệu bài học
Abstract:
There has been a wide range of methods of teaching English to young learners being used in primary schools in Danang City to best suit the learning conditions. However, some methods and techniques used by the primary school teachers of English in these schools are not suitable to pupils at the young age. In other words, they are not child-friendly enough. Accordingly, this research has been conducted to find out what methods of teaching are being used and how they are used in language classrooms where English will become a compulsory subject at the primary school level throughout the country and in Danang, one of the piloted cities. The subjects of the research are concerned with the primary school teachers of English and pupils learning English at grades 3, 4, and 5 at the local schools, who are using the English teaching textbooks prepared in accordance with the English education program proposed by the Ministry of Education and Training.
Key words: Methods of teaching English; Primary school pupils; primary school teachers of English; Teaching activities; Learning activities; Language points

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,378