ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,914
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO MÔN CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC (QUA NGHIÊN CỨU Ở KHỐI LỚP 2)
SITUATION AND SOLUTIONS FOR ELEMENTARY SCHOOL PUPILS SPELLING (THROUGH A STUDY IN GRADE 2)
 Tác giả: Ngô Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Chinh*
Đăng tại: Số 2(63).2013, quyển 1; Trang: 115-124
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Chính tả có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ. Viết đúng chính tả ngay từ những năm đầu của bậc tiểu học sẽ là nền tảng cho các em sử dụng đúng tiếng Việt trong suốt cuộc đời của mình. Bài báo này nghiên cứu thực trạng chính tả của học sinh tiểu học (lớp 2) ở năm trường tiểu học thuộc tỉnh Nam Định, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu; Nghệ An và Thanh Hóa. Dựa vào đặc điểm của tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập, chúng tôi phân tích dữ liệu theo hai hướng chính: lỗi trong âm tiết (những lỗi liên quan đến bộ phận âm đầu, âm cuối, âm đệm, âm chính và thanh điệu) và lỗi ngoài âm tiết (những lỗi liên quan đến việc viết hoa, dấu câu, v.v...). Cuối cùng, chúng tôi tìm hiểu những nhân tố có ảnh hưởng đến việc gây ra lỗi chính tả; và từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục cho thực trạng chính tả của học sinh tiểu học (lớp 2).
Từ khóa: chính tả; chữ viết; âm tiết; lỗi chính tả; lỗi trong âm tiết; lỗi ngoài âm tiết
Abstract:
Spelling plays a very important role in the improvement of the skills of language use. Spelling, which is written in the right way in the early years of primary education, will set up the base for the right spelling usage during their life. This article is aimed to research on the spelling situation of elementary pupils (by studying in grade 2) from five primary schools in Nam Dinh, Binh Dinh, Ba Ria - Vung Tau; Nghe An and Thanh Hoa. As a basis for Vietnamese characteristics, which is considered to be a monosyllabic language, we analyzed data in two main directions: the syllable errors (the errors related to the initial sound, the final sound, the prevocalic sound, the nuclear sound and the tone) and the non - syllable errors (the errors related to the capitalization, punctuation, and so on.). Finally, we found out some factors causing errors and proposed some solutions for spelling situation among elementary school pupils (in grade 2).
Key words: spelling; words; syllables; spelling error; syllable error; non - syllable error

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,914