ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,224
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
FACTORS AFFECTING BEHAVIORS OF INITIATION OF SMALL & MEDIUM ENTERPRISES IN DANANG CITY
 Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Văn Long*
Đăng tại: Số 4(65).2013; Trang: 67-72
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Khởi sự doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nghiên cứu làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khởi sự kinh doanh nhằm khuyến khích và truyền thông tinh thần doanh nghiệp. Ứng dụng phương pháp phỏng vấn phi cấu trúc nhằm xác định cụ thể mức độ tác động từng yếu tố tạo động lực thúc đẩy động cơ khởi nghiệp của doanh nhân. Động cơ khởi sự doanh nghiệp của các doanh nhân phần lớn tập trung vào các động cơ kinh tế (cải thiện thu nhập, trở nên giàu có) và phần nhỏ động cơ phi kinh tế (đóng góp xã hội, vị trí xã hội). Trong giai đoạn kinh tế hiện nay, yếu tố tác động đến động cơ khởi sự doanh nghiệp rơi vào các nhà doanh nhân dám chấp nhận mạo hiểm, linh hoạt và nắm rõ thông tin thị trường. Nghiên cứu định tính sẽ có sự điều chỉnh giữa mô hình lí thuyết nghiên cứu và thực tiễn nghiên cứu từ đó có thể bổ sung ngược lý thuyết và nghiên cứu đã có.
Từ khóa: hành vi; tinh thần doanh nghiệp; phỏng vấn phi cấu trúc; động cơ kinh tế; động cơ phi kinh tế.
Abstract:
Starting small and medium-sized enterprises plays an important role in the local economic development. This research clarifies the factors affecting the behaviors of enterprises when they start their own businesses in order to encourage and communicate entrepreneurship. The method of unstructured interviews determines the level of impact of each specific factor that motivates the engine start-up of the business. The engine start-up of entrepreneurs largely focused on the economic engine (improved income, getting rich) and fraction of non-economic (social contributions, social position). In the current economic period, the factors affecting entrepreneurship fall into business readiness to take risks, flexibility and awareness of market information. Quantitative Research will be adjusted between theoretical models and empirical research which can complement the previous theory and studies.
Key words: behavior; enterpreneurship; unstructured interview; economic engine; non-economic engine.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,224