ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,445
SỬ DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY LŨ TRÊN LƯU VỰC TRẠM THỦY VĂN THÀNH MỸ
APPLICATION OF THE HEC-HMS MODEL TO THE CALCULATION OF FLOOD FLOW AT THANHMY HYDROLOGICAL STATION BASIN
 Tác giả: Nguyễn Đăng Thạch*, Tô Thúy Nga
Đăng tại: Số 5(66).2013; Trang: 50-55
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trên lưu vực sông Vu Gia chỉ có trạm thủy văn Thành Mỹ (1850 km2) có tài liệu đo đạc dòng chảy lũ. Dựa vào tài liệu lũ thực đo áp dụng mô hình HEC-HMS tìm bộ thông số của mô hình để có thể dự báo dòng chảy lũ đến tại các hồ chứa thủy điện bậc thang trên sông Vu Gia phục vụ cho công tác điều tiết lũ nhằm giảm thiểu ngập lụt ở hạ lưu là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này, tác giả dùng số liệu thực đo của trận lũ năm 2007 để hiệu chỉnh tìm bộ thông số mô hình, sau đó bộ thông số này được kiểm định với số liệu thực đo của trận lũ 2009. Với kết quả hiệu chỉnh và kiểm định, hệ số tương quan giữa đường quá trình lũ mô phỏng từ mô hình và thực đo đều trên 0,8 và chỉ số Nash trên 0,91, hình dạng lũ cũng tương đối phù hợp, từ đó ta có thể thấy bộ thông số của mô hình HEC-HMS là đủ tin cậy khi mô phỏng dự báo lũ cho các sông trên lưu vực sông Vu Gia
Từ khóa: Trạm thủy văn Thành Mỹ; mô hình HEC-HMS; dòng chảy lũ; bộ thông số mô hình; mô hình thủy văn
Abstract:
In Vu Gia River basin is only having Thanh My hydrological station that there is the observed data for flood flow.Applying HEC-HMS model with basing on observed data of flood flow to predict flood flow at stair hydroelectrice reservoirs in Vu Gia River for flood regulated work to reduce downstream flooding is essential. In this study, the authors used observed flood data by 2007 to calibrate find the model parameters, then these parameters are tested with observed flood data by 2009. With calibrated and tested results for the correlating coefficient between the process of flood flow from simulation model and observed over 0.8 and Nash index over 0.91, flood shape is relatively consistent, The above results shown that the parameters of HEC-HMS model are sufficiently reliable for flood forecasting simulation of the rivers in Vu Gia River basin
Key words: Thanh My hydrological station; HEC-HMS Model; flooding flow; model parameters; hydrological model..

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,445