ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,441
ỨNG DỤNG PID TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ
USING PID CONTROLLER IN TEMPERATURE CONTROL SYSTEM
 Tác giả: Trương Thị Bích Thanh*, Trần Thái Anh Âu, Đoàn Quang Vinh*
Đăng tại: Số 5(66).2013; Trang: 73-78
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bộ điều khiển PID sử dụng phổ biến trong việc điều khiển nhiệt độ với đối tượng điều khiển là các bộ trao đổi nhiệt. Vấn đề đặt ra là tự động dò tìm các tham số PID. Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp, khâu tích phân trong PID có thể có điểm làm việc sâu trong miền bão hoà (``Windup``). Điều này làm giảm đáng kể chức năng điều khiển của bộ PID. Do vậy, những giải pháp ``Anti-Windup`` khống chế hoạt động của khâu tích phân là cần thiết để giảm thiểu sự suy giảm chất lượng của các bộ điều khiển. Nội dung bài báo gồm 2 phần chính: đầu tiên các tham số bộ điều khiển PID được xác định tự động nhờ phương pháp relay-feedback. Sau đó, các giải pháp ``Anti-Windup`` được lựa chọn để khống chế hoạt động của khâu tích phân. Kết quả mô phỏng cho phép chúng tôi đánh giá kết quả nghiên cứu trên mô hình của một đối tượng lò nhiệt thực tế.
Từ khóa: tích phân có điều kiện; điều khiển PID; bão hòa; chống bão hòa; quá điều chỉnh; điều khiển nhiệt độ
Abstract:
PID controllers have been commonly used for controlling the temperatures of objects like heat exchangers. The problem is to automatically identify the PID parameters. Furthermore, in some cases, the integrator in PID controller may have a deep working point in the saturation field (“Windup”). This significantly reduces the function of the PID controller. Therefore, it is necessary to employ “Anti-Windup” solutions in order to minimize the controllers’ performance degradation. This paper consists of two sections: firstly, the PID parameters are indentified automatically by means of the relay-feedback method. Then, the “Anti-Windup” solutions are chosen to control the integrator operation. The simulation results allow us to evaluate our solutions based on a model of a real heat exchanger.
Key words: relay-feedback; PID; Windup; Anti-Windup; conditioned integrator; tracking Anti-Windup; temperature control.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,441